Magyar Minőség elektronikus folyóirat

Továbbítjuk Önök számára és figyelmükbe ajánljuk a mellékletben szereplő Magyar Minőség elektronikus szakmai folyóirat novemberi számát!

A nyár folyamán megegyezett az MMT és az ISO 9000 FÓRUM egyesületek elnöksége, illetve az MM folyóirat Szerkesztőbizottsága, hogy az őszire egy olyan tematikus számot készítünk, amelyben főleg a Nemzeti Minőségügyi Konferencián elhangzott előadások jelennek meg cikk formájában. A konferencia fő tematikája „A Minőségügy kihívásai az Ipar 4.0 Ipari forradalom tükrében” címet viselte. De ezen belül a tudományos szekció az „Innovatív minőségkultúra XXI. században” témát járta körbe eléggé körültekintően.    

Köszönjük szépen a cikkírók és a szerkesztőbizottság munkáját és a lehetőséget a tematikus szám megszületéséhez.

Javasoljuk tagjaink számára, hogy olvassák érdeklődéssel a számos szakmai gyakorlatot és újdonságot tartalmazó cikkeket és próbálják minél hasznosabban értékesíteni a javaslatokat, ötleteket.

Úgyszintén javasoljuk, hogy vegyenek részt a november 7-8-i Magyar Minőség Hét Konferencia rendezvényein, ahol a két konferencia mondanivalója több területen is kapcsolódik egymáshoz.

Magyar Minőség elektronikus folyóirat
Dokumentumok