Rendkívüli Közgyűlést tartott az Egyesület
Kedves Tagjaink! Rendkívüli Közgyűlést tartott - a Fővárosi Törvényszék végzése alapján - az ISO 9000 FÓRUM Egyesület az Alapszabály kiegészítése (hiánypótlás), illetve az Alapszabály módosítások Közgyűlés általi elfogadása érdekében. 2017. december 07-én (csütörtök) 15:00 órai kezdettel. Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr utca 35. Rózsa András elnök üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy az ismételten összehívott rendkívüli 30. Közgyűlés határozatképes és megnyitja a közgyűlést. Ezt követően Kormány Tamás előterjeszti a két napirendi pontot, melyet a jelenlévők egységesen elfogadtak.
Rendkívüli Közgyűlést tartott az Egyesület
Rózsa András elnök ismertette, hogy az Egyesület április 27-i Közgyűlését követően a Fővárosi Törvényszék a 39/2017 végzésben hiánypótlásra szólította fel az egyesületet. Az elnök felolvasta a végzés 6 pontját és ismertette, hogy a végzést és az ennek megfelelő Alapszabály módosításokat minden résztvevő számára átadták írásban is. Az előterjesztést és hozzászólásokat követően Kormány Tamás egyenként megszavaztatja az ismertetett Alapszabály módosításokat. A levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással szavazott a módosításokról és az egységes szerkezetű Alapszabályról. A Közgyűlés egyöntetűen elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetű Alapszabályt. A Közgyűlés Napirendje, Jegyzőkönyve, A Főv. Tvszéki végzés és a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály módosítások a mellékletben szerepelnek.