Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése

 Az Egyesület 31. Közgyűlését a közhasznúság jegyében tartották meg 2018. április 20-án Budapesten, a Rubin Hotelben. A rendezvényen közel 120 személy vett részt. A rendezvényt Rózsa András elnök nyitotta meg és üdvözölte a megjelenteket. Ismertette, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése 2018. április 12-re volt meghirdetve, de a megjelent alacsony létszám miatt a Közgyűlés határozatképtelen volt. Emiatt kellett összehívni a megismételt Közgyűlést április 20-ra, amely már határozatképes a megjelent képviselők létszámától függetlenül.   

Javasolta, hogy a Közgyűlés kezdődjék a 2017. évi elismerések átadásával. A javaslatot a Közgyűlés résztvevői elfogadták.
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése

 2017. évi elismerések és díjak átadása.

Rózsa András elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy „az ISO 9000 FÓRUM Egyesület szem előtt tartja, hogy a közhasznú szervezet életképességét és fenntarthatóságát a tagszervezetek képviselőinek aktív tevékenysége biztosítja. Ennek érdekében az ISOFÓRUM elnöksége 1996-ban alakította ki Elismerési rendszerét.
Évente díjazzuk azokat a személyeket, akik több éve tevékenykednek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület hatékony működtetése és eredményessége érdekében, illetve elismerjük azokat a szervezeteket és egyéneket, akik szakmailag, morálisan és anyagilag több éve támogatják az egyesület tevékenységét”.
 
Ezt követően Torma Beáta felolvasta a laudációkat miközben Rózsa András elnök és Dr. Ködmön István alelnök átadták a 2017. évre vonatkozó elismerő okleveleket és ajándékokat a következő személyek és vállalkozások részére:

- „A Nemzeti Minőségügyi Konferencia Legjobb Női Előadója” Oklevél Benyovszky Tünde - Bespoke Principles Kft., tulajdonos, tanácsadó.

- „A Nemzeti Minőségügyi Konferencia Legjobb Férfi Előadója” Oklevél Szincsák Attila - DENSO Gyártó Kft., General Manager

- „A FÓRUM Kiváló Támogatója” Oklevél az MVM Paksi Atomerőmű Zrt, részére. Átveszi Bajsz József, Működésfejlesztési főosztályvezető.

- „A FÓRUM Kiváló Támogatója” Oklevél a Pannon Guard Zrt. részére. Átveszi  Dr. Sutka Sándor, Elnök-vezérigazgató

- „Aki sokat tett a FÓRUM-ért” Oklevél a MESZK Zala Megyei Szervezete részére. Átveszi Tóthné Födő Gyöngyi - területi elnök.

- „Az Ipar- és Szolgáltatás Minőségéért” Oklevél a következő személyek részére:
Balogh Sándor - Roto Elzett Certa Kft., Ipar 4.0 projektvezető vállalati mentor.
Dr. Horváth Zsolt - INFOBIZ Kft., ügyvezető. 
Lendvai-Lovasi Mónika - Magyar Telekom Nyrt., r minőségirányítási szakmai irányító.
Patakiné Gyökeres Mónika - Zwack Unicum Nyrt., irányítási rendszerek vezető.
Sződi Sándor - IFKA Nonprofit Kft., minőségszakértő.
Tirk Ágnes - B. Braun Avitum Zrt., minőségirányítási vezető.

- „A Minőségért” Egyéni Vándordíjat Kurucz Mihály a HungaroControl Zrt., SQM vezetője kapta.

Az elismeréseket a Közgyűlés követte. Rózsa András az Egyesület elnöke megnyitja a 31. Közgyűlést és a mandátum vizsgálat alapján bejelenti, hogy a Közgyűlésen jelen van 66 személy, melyek közül 57 fő szavazati jogosultsággal rendelkezik, tehát a Közgyűlés határozatképes.  
A közgyűlés résztvevői jó hangulatban üdvözölték egymást és osztották meg élményeiket egymással. A Közgyűlés nyílt szavazással megválasztotta a  jegyzőkönyv vezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítő személyeket és a Közgyűlés elnökének pedig Dr. Ködmön Istvánt. 
 
A közgyűlés elnöke felkérte az Egyesület elnökét és FB elnökét, hogy terjesszék elő az ISO 9000 FÓRUM Egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékleteit a 2017.évi tevékenységekről és gazdálkodásról.
Rózsa András elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Beszámolók, a Közhasznúsági jelentés és az előterjesztések pdf formátumban az Egyesület honlapján (www.isoforum.hu) megtalálhatók.
Előbbiek szellemében az elnök nem tartja szükségesnek megismételt tájékoztatót tartani az Egyesület 2017. évi tevékenységeiről és pénzügyi helyzetéről, hiszen az egyesület 2017. évben teljesítette az összes kitűzött feladatot és anyagilag is jó időszakot zárt. Megköszönte a tisztségviselőknek és az önkénteseknek az egyesület érdekében végzett társadalmi munkát
Rózsa András tájékoztatta az résztvevőket, hogy a Fővárosi Törvényszék elküldte a 11.Pk. 61.086/1995/41 Végzést, melynek értelmében az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a Civil Tv. és az Új Ptk. követelményeinek megfelelően működik.
 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy 2018. évre Együttműködési szerződést kötöttek az EDUTAX Kft-vel a szakmai céglátogatások lebonyolítása, az Egyesület számviteli és számlázási tevékenységeinek elvégzése, a dokumentumok és marketing eszközök raktározása és az NMK regisztrációs tevékenységeinek elvégzésére. 
Rózsa András ismertette, hogy február 16-án volt az Egyesület MIR rendszerének külső fél általi auditja, melynek során az auditor nem talált nemmegfelelőséget az Egyesületi működésben. 
 
Az elnök sajnálattal állapította meg, hogy az egyesületen belül működő Egészségügyi és Szociális Ellátás Ágazat (ESZÁ), illetve az Oktatási Ágazat nem igazán működik, mivel ezek az ágazatok nemzetgazdasági szinten sincsenek támogatva. E két ágazat vezetői visszavonultak és túlterheltségre, anyagi források hiányára hivatkozva teljesen visszaléptek a társadalmi munkáktól.  
 
Rózsa András 2015-ben felajánlotta az EOQ MNB részére, hogy egyesítsék az ISOFÓRUM-mal az egészségügyi, illetve az építésügyi ágazatokat, de javaslatára nem kapott választ. Azóta egyik ágazat sem működik érdemlegesen.
Rózsa András véleménye szerint minél előbb egyeztetni kellene a minőségügyi szervezetek vezetőinek és komoly erőfeszítéseket kell tenni egy közös Minőségügyi Platform kialakításában, amely komoly együttműködéssel és szakmaisággal képes támogatni az ország versenyképességét és az IPAR 4.0 irányában történő forradalmi elmozdulást. 
 
Papp István Róbert FB tag előterjesztette az FB beszámolót. Kiemelte, hogy az Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi tevékenysége sikeres volt, hiszen az Egyesület pozitív mérleg szerinti eredményt ért el.
Az FB megállapítja, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi működése eredményes és a jogszabályoknak megfelelő volt. A jelentésben rögzítettekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek. A megállapításokon túl az FB javaslatokat is tett az ISOFÓRUM tevékenységének segítése érdekében.
 
Az előterjesztéseket követően a Közgyűlés egyöntetűen elfogadta az előterjesztett 2017. évre vonatkozó beszámolókat.
 
A Közgyűlés a 2018. évi munkaprogram és a 2018. évi költségvetés előterjesztésével folytatódott, melynek részét képezi a tagdíjak mértékének közgyűlés általi elfogadása is.
Rózsa András ismertette, hogy az utóbbi években számos olyan esemény következett be az egyesület külső és belső környezetében, amelyek arra ösztönözték az elnökséget, hogy foglalkozzon a stratégia megújításával és tegyen megfelelő intézkedéseket a GDPR személyes adatvédelmi rendszer kialakításában és működtetésében. Az alábbi változásokat sorolta fel:
 
- Jelentős változások történtek az ország gazdasági, jogi, társadalmi és műszaki környezetében a 2008. évi nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság következtében.
- Az utolsó évtized alatt teljes mértékben kicserélődött az egyesület tagsága, azaz kilépett 314 jogi tag, de belépett 315 új jogi tag. 
- Jelentősen megváltozott a tagság szerkezete, számos nagyvállalat lépett ki a tagságból és helyüket KKV-k és tanácsadó szervezetek vették át.
- Közel egy évtizede nem emeltünk tagdíjat.
- Megváltozott a Civil Tv. és a Ptk., minek következtében az ISO 9000 FÓRUM átalakult közhasznú civil egyesületté.
- Soha nem kaptunk állami támogatást a közhasznúsági céljaink teljesítéséhez.
- 2015. évtől megújultak az irányítási rendszerszabványok és ezek alkalmazásával szembeni vállalati elképzelések
- Jelentős változások történtek az ország és Európa életében. Egyre nagyobb teret nyer a digitalizáció, a hálózatokban való működés és robbanásszerűen megjelentek az Ipar 4.0 ipari forradalomnak való megfelelés követelményei.
- Már a kapun dörömböl az európai GDPR adatvédelmi törvénynek való megfelelés is.
 
Elkerülhetetlen az új környezeti követelményekhez (SWOT és PEST) való alkalmazkodás szükségessége. Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület elnöksége az egyesületi Stratégia felülvizsgálata és aktualizálása mellett döntött. 
 
Ennek érdekében első lépésben elvégezzük a belső környezeti SWOT elemzést az Elnökség, FB, Titkárság és néhány partnerünk részvételével. A SWOT véleményekbe azon tagjaink képviselőt kérjük fel, akik több éve tagjaink és eljárnak a rendezvényeinkre, közgyűlésekre, céglátogatásokra, konferenciákra, hogy minél hitelesebben tudjanak véleményt formálni az egyesületről.
 
Az elnök ezt követően előterjesztette a 2018. évi szakmai céglátogatások Programját, illetve a működéshez szükséges költségvetés tervezetet. Kiemelte, hogy az új Ptk. követelményeinek és az Alapszabály szellemében szükséges megbeszélést tartani és elfogadni a tagdíjak mértékét a közgyűlésnek.
Az új Ptk. előírja, hogy az egyesületi alapszabálynak kell tartalmazni a tagdíjak minimális mértékét. Ha ez nem szerepel az alapszabályban, akkor a Közgyűlésen évente kell elfogadtatni az aktuális évre vonatkozó tagdíjakat.
 
A hozzászólásokat követően Dr. Ködmön István levezető elnök hozzászólásra kérte fel a résztvevőket. A hozzászólások után a levezető elnök felkérésére a közgyűlés nyílt szavazással, kézfelemeléssel egyöntetűen elfogadta a 2018. évi Rendezvényprogram és 2018. évi Költségvetés tervezet előterjesztéseket. 
 
Befejezésül Rózsa András elnök megemlítette, hogy 2018. szept. 13-14-én közös rendezvényen fogjuk megtartani a XXV. Nemzeti Minőségügyi Konferenciát és az Egyesület fennállásának 25. évfordulóját. Kérte a tagság képviselőit, hogy minél többen vegyenek részt e szakmailag is sikeresnek ígérkező rendezvényen.
 
A közgyűlés végén Rózsa András elnök megköszönte a résztvevőknek, a támogatóknak, az előadóknak, önkénteseknek, az FB tagjainak, és az elnökségnek a 2017. éves munkájukat és ígéretet tett, hogy az elnökség továbbra is a tagság érdekében fogja irányítani az egyesület tevékenységét.