GDPR Általános Adatkezelési Szabályzat

2018. május 25-vel életbe lépett az Európai Unió Parlament és Tanács GDPR ren (Általános Adatvédelmi Rendelet), amely szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását. Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület (Adatkezelő) az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az feleljen meg az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének. Ennek érdekében elkészítettük az ISOFÓRUM Adatkezelési Szabályzatát.

Alapszabály
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabálya
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. december 7-én 15:00 óra kezdettel tartotta meg 30. Közgyűlését a Rubin Konferencia Hotelben. Rózsa András elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit, és tájékoztatta a résztvevőket a Közgyűlés lefolyásáról. Tájékoztatott, hogy a 2011. évi Civil tv. és az Új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az ISO 9000 Fórum Egyesület esetében is szükségessé vált az Alapszabály módosítása. A Közgyűlés nyílt szavazással, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadta az ISO 9000 FÓRUM Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát együtt a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata „A” mellékletével. Rózsa András, elnök.
Alapszabály

 

 

Tagfelvételi Nyomtatványok

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesületbe való belépéshez szükséges nyomtatványok a mellékelt fájlokban vannak.

Alapszabály