Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabálya
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. április 27-én 10:00 óra kezdettel tartotta meg 29. Közgyűlését a Rubin Konferencia Hotelben. Rózsa András elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit, és tájékoztatta a résztvevőket a Közgyűlés lefolyásáról. Tájékoztatott, hogy a 2011. évi Civil tv. és az Új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az ISO 9000 Fórum Egyesület esetében is szükségessé vált az Alapszabály módosítása. A Közgyűlés nyílt szavazással, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadta az ISO 9000 FÓRUM Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát együtt a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata „A” mellékletével. Rózsa András, elnök.
Alapszabály

 

 

Tagfelvételi Nyomtatványok

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesületbe való belépéshez szükséges nyomtatványok a mellékelt fájlokban vannak.

Alapszabály