Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 29. Közgyűlése: tisztújítás
2017. április 27-én délután 14:00 órai kezdettel tartottuk meg az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Közgyűlését Budapesten, a Rubin Hotelben. A 29. Közgyűlés en előterjesztett 2016. évi Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletek, a közgyűlés Jegyzőkönyve csatolva találhatók. A Közgyűlés alkalmával adtuk át a 2016. évi elismeréseket és kitüntetéseket. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük szépen a Tagság és partnereink egész éves tevékenységét és aktív, támogató szerepüket az ISO 9000 FÓRUM Egyesület életében. Az ünnepi eseményt az Alapszabály módosítás megvitatása és elfogadása követte. Folytatásként pedig a z Elnökség, a Felügyelő Bizottság ésa jelölő Bizottság tagjainak megválasztása következett. Rózsa András: elnök
Közhasznú tevékenység információk
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 28. rendes Közgyűlése

 2016. április 6-án tartotta meg az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a 28. rendes Közgyűlését, amelyen több mint 70 fő vett részt. A Közgyűlést Kormány Tamás társelnök nyitotta meg 14:00 órakor, üdvözölte a résztvevőket és bejelentette, hogy a Közgyűlést ismételten összehívjuk 14:30 órára változatlan napirendi pontokkal.

A Közgyűlés megkezdése előtti szünetben ünnepélyes keretek között történt az éves elismerések és díjak átadása.

Az ISO 9000 FÓRUM immár 12 éve működtet tanúsított Minőségirányítási rendszert, amely jelentős mértékben támogatja az egyesület műkődését és pénzügyi átláthatóságát. Az elnökség döntése alapján az egyesület - az új nemzetközi szabvány megjelenését követően is - szeretné működtetni MIR rendszerét.

Ennek szellemében a szervezet kialakította és tanúsíttatta - országosan elsőként a civil egyesületek között - az új ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. A rendszer megfelelőségéről és tanúsításáról szóló tanúsító okiratot az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási vezetője, Gyöngy István úr adta át Rózsa András, ISOFÓRUM elnök részére a szervezet 2016. április 6-i Közgyűlésén.

Ezt követően a két évtizedes hagyományoknak megfelelően az Egyesület Elnöksége átadta a 2015. évi egyesületi elismeréseket azoknak a személyeknek és jogi tagoknak, akik országos szinten kiemelkedő módon terjesztik a minőségszemléleti elveket, akik több év óta rendszeresen támogatják szakmailag, erkölcsileg és anyagilag az egyesületet. A díjazottak között kiemelkedik Dr. Molnár Pál EOQ MNB elnök nemezetközi tevékenysége és a Dr. Simon Attila (Herendi Porceklánmanufaktúra Zrt., vezérigazgató) társadalmi elkötelezettsége és az ISOFÓRUM iránti mecénatúra tevékenysége. A díjazottak örömmel nyilatkoztak az elismerésekről és kifejezték jövőbeni aktív szerepvállalásukat az ISOFÓRUM-ban.

Ezt követően a Közgyűlés hivatalos részében az Elnökség és FB elnök ismertették az Egyesület 2015. évi Beszámolóját, tevékenységeit és eredményeit, bemutatták a  szervezet közhasznú tevékenységeit és közhasznúsági mellékleteit, illetve az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi célkitűzéseit, pénzügyi költségvetését és az éves szakmai Program tervezetet.

A Közgyűlésen a mandátummal rendelkező jogi és egyéni tagok képviselői nyílt szavazással fogadták el az előterjesztett anyagokat, beszámolókat és pénzügyi kimutatásokat.

A Közgyűlés dokumentumai és a Jegyzőkönyv az egyesület honlapjának (www.isoforum.hu) megfelelő könyvtáraiban tekinthetők meg. Az elnökség megköszönte minden résztvevőnek az aktív jelenlétét és gratulált a díjazottaknak. 

Közhasznú tevékenység információk
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 27. rendes Közgyűlése

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2015. április 09-én, 10:00 óra kezdettel tartotta meg 27. rendes Közgyűlését a Rubin Konferencia Hotelben.

Közhasznú tevékenység információk

A Közgyűlés alkalmával az elnökség ismertette a 2014. év szakmai, gazdálkodási és pénzügyi eredményeit. Úgyszintén ismertettük a Fővárosi Törvényszék végzését, melynek alapján a Bíróság tudomásul vette az Alapszabály 2014. július 3. napján kelt módosításait, elfogadta az ISO 9000 FÓRUM Egyesület nevét, elfogadta az Egyesület közhasznú jogállását.

A Közgyűlés Napirendje, a 2014. évi Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletek csatolva találhatók. A Közgyűlés alkalmával kellemes hangulatban, fotózással adtuk át a 2014. évi elismeréseket és kitüntetéseket. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük szépen a Tagság és partnereink egész éves tevékenységét és aktív, támogató szerepüket az ISO 9000 FÓRUM Egyesület életében.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 26. Közgyűlése

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 26. Közgyűlését 2014. július 03-án, 10:00 órai kezdettel tartottuk meg az AUDI Hu. Motor Kft. gyárában (Helyszín: 9027, Győr, Kardán utca 1.).

Napirend: Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék 11.Pk.61.086/1995/34 Végzése alapján.

Rózsa András elnök tájékoztatta a résztvevőket a Végzés tartalmáról és kiemelte, hogy a Fővárosi Törvényszék bírósági titkára elrendelte a közgyűlés összehívását is a módosított alapszabály elfogadása érdekében. A végzés azt is tartalmazza, hogy a közgyűlés által elfogadott alapszabályt, a jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet be kell nyújtani a bírósághoz.  

 

Ezt követően az elnök ismertette, hogy a végzésben felmerült hiányosságokat az elnökség egy tanácsadó cég és néhány szakértő bevonásával pótolta.

A Közgyűlés lefolytatásának részletei a mellékelt Jegyzőkönyvben szerepelnek. 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 25. Közgyűlése.
Kedves Tagtársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 6-án megtartottuk az ISO 9000 FÓRUM rendkívüli 25. Közgyűlését Székesfehérváron a GRUNDFOS Kft. GMH4 gyárának tanácstermében.
Közhasznú tevékenység információk
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a továbbiakban is szeretné megtartani közhasznúsági jogállását. Ennek érdekében az ISO 9000 FÓRUM Alapszabályát ki kellett egészíteni a 2011. évi Civil Tv., az Új Ptk., Ptké, KIM legfrissebb rendelkezéseivel.
 
A kezdetben a Közgyűlésre 43 fő jelent meg, így a Közgyűlés nem volt határozatképes. Az elnök ugyanezen a napon 13:00 órára összehívta a megismételt Közgyűlést    változatlan napirendi pontokkal. A megismételt Közgyűlésen 51 mandátummal rendelkező képviselő volt jelen.
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabályát az FB Működési Szabályzatával együtt és arról is döntött, hogy az egyesület kérje meg közhasznúsági jogállását a Fővárosi Törvényszéktől a további évekre vonatkozóan. A jóváhagyott dokumentumok a mellékletben szerepelnek.
 
Az elnökség nevében lejegyezte Rózsa András, elnök. 
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 24. Közgyűlése

2014. április 17-én a Rubin Wellness & Conference Hotel Konferencia termében tartotta meg éves 24. Közgyűlését az ISO 9000 FÓRUM Egyesület. 

Közhasznú tevékenység információk

A Közgyűlés alkalmával módosítottuk az Alapszabály néhány pontját a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. Tv. (új Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseinek szellemében.

 
A Közgyűlés a kezdetben nem volt határozatképes. Emiatt az elnök ismételt Közgyűlést hívott össze 2014. április 17-én, 11:00-órára azonos napirenddel, mely esetben a Közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképes, mivel előbbiekről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztattuk.
 
A Közgyűlésen 74 mandátummal rendelkező jogi képviselő és egyéni tag vett részt. A Közgyűlés jóváhagyólag elfogadta a 2013. évi Beszámolót és ennek közhasznúsági mellékletét, az BF 2013. évi Jelentését, az FB Működési Szabályzatát, a szervezet Befektetési Szabályzatát, egyes tagdíj módosításokat, az ISO 9000 FÓRUM 2014. évi Költségvetését és Munkatervét, az Alapszabály 15. módosítását az "A" melléklettel együtt. A Közgyűlés által elfogadott dokumentumok a mellékletben szerepelnek.
 
Lejegyezte az elnökség nevében: Rózsa András, elnök
 
A Közgyűlési Meghívó és a Közhasznúsági Jelentés a mellékletben szerepelnek.
Tisztelettel az elnökség nevében: Rózsa András.
Az ISO 9000 FÓRUM 2012. évi tisztújító 23. Taggyűlése

2013. április 9-én a Rubin Hotel Konferencia termében tartotta meg tisztújító Taggyűlését az ISO 9000 FÓRUM közhasznú társadalmi szervezet.

A rendezvényen összesen 75 fő vett részt, akik közül 58 személy rendelkezett szavazati joggal.

Közhasznú tevékenység információk

A Taggyűlés egyöntetűen elfogadta az ISO 9000 FÓRUM 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és Közhasznúsági jelentést (3.-4. Melléklet), a Felügyelő Bizottság Jelentését az ISO 9000 FÓRUM 2012. évi tevékenységéről (5. Melléklet), a 2013. évi Rendezvényprogramot (7. Melléklet) és a 2013. évi Költségvetés 1v. változatát (8. Melléklet). A Taggyűlés 4 évre megválasztotta az ISO 9000 FÓRUM elnökségét és Felügyelő Bizottságát.

A Közhasznúsági Jelentés a Taggyűlés Jegyzőkönyve a mellékletben szerepelnek.

Tisztelettel az elnökség nevében: Rózsa András.

Az ISO 9000 FÓRUM 2011. évi 22. Taggyűlése
2012. április 3-án a Rubin Wellness & Conference Hotel Konferencia termében tartotta meg éves rendes Taggyűlését az ISO 9000 FÓRUM közhasznú társadalmi szervezet.
A rendezvényen összesen 80 fő vett részt, akik közül 67 személy rendelkezett szavazati joggal.
Közhasznú tevékenység információk

A Taggyűlés egyöntetűen elfogadta az ISO 9000 FÓRUM 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és Közhasznúsági jelentést (2.-3. Melléklet), a Felügyelő Bizottság Jelentését az ISO 9000 FÓRUM 2011. évi tevékenységéről (4. Melléklet), a 2012. évi Rendezvényprogramot (5. Melléklet) és a 2012. évi Költségvetés 1v. változatát (6. Melléklet.

A Közhasznúsági Jelentés a Taggyűlés jegyzőkönyve a mellékletben szerepelnek.
Tisztelettel az elnökség nevében: Rózsa András.
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 30. Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűléséről Felvéve: 2017. december 04-én 13:00 órakor Budapesten a Benczúr Hotel Konferencia termében (1068 Budapest, Benczúr utca 35.). Mandátum vizsgálati jelentést közöl Hlavács Viktória és Sződi Sándor: a. Az egyesület taglétszáma: 256 jogi tag + 169 egyéni tag, összesen 425 tag. b. Szükséges szavazatképes létszám: a tagság 50%-a +1 fő, azaz 213 fő. A Jelenléti lap szerint jelen van 14 mandátummal rendelkező személy, így a Közgyűlés nem határozatképes. Rózsa András elnök üdvözli a megjelenteket és írásban átadja minden jelenlévő személynek a Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. Végzését az egyesület Alapszabályának hiánypótlásáról. Ezt követően bejelenti, hogy a Közgyűlést nem lehet megtartani határozatképtelenség miatt. A megismételt közgyűlést az elnök 2017. december 07-én 15:00 órára összehívta.
Közhasznú tevékenység információk
ISO 9000 FÓRUM megismételt 30. Közgyűlése
MEGHÍVÓ Rendkívüli 30. Közgyűlésre 1. Mell. Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűlésére 2017. december 04-én (hétfőn) 13:00 órára, illetve az ismételten összehívott Közgyűlésre 2017. december 07-én (csütörtök) 15:00 órára. Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35. GPS: 47.51146342580724, 19.076310396194458 Parkolás: a környező utcákban és az 56-osok terén a fizetős parkolást lehet igénybe venni. Az Alapszabály 9.1.3., 10., 11., és 12. pontjai értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 50%-a jelen van. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait, ideértve a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadását is.
Közhasznú tevékenység információk
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése
Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlésére 2018. április 12-én 13:00 órára (amely nagy valószínűséggel határozatképtelen lesz), illetve az ismételten összehívott 31. Közgyűlésre 2018. április 20-án (péntek) 13:30 órára. Helyszín: Rubin Wellness & Conference Hotel, 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Parkolás: a környező utcákban ingyenesen is lehet parkolni. Bejáráskor a hotel parkolóba, a sorompónál jegyet kell kérni az automatától. Az ISOFÓRUM átvállalja parkolási díját annak a személynek, aki távozáskor bemutatja parkolójegyét a hotel recepciónál. Az Alapszabály értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 50%-a jelen van. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több mint tizenöt nappal hívják össze. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása tekintetében.
Közhasznú tevékenység információk