Elnöki Tanácsadó Testület

2017. április 5-én megalapítottuk az ISO 9000 FÓRUM Egyesületben az Elnöki Tanácsadó Testületet a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Tanácstermében.

Elnöki Tanácsadó Testület
Jelen voltak a felkért ETT tagok, az egyesület Elnöksége és az FB elnök.
A rövid szakmai bemutatkozásokat követően az újonnan megalakult ETT egyhangúlag elfogadta, hogy a testület elnöke Dr. Simon Attila legyen.
Ezt követően igen érdekes és hozzáértő hozzászólások közepette zajlott le az Elnöki Tanácsadó Testület és az ISOFÓRUM Elnökségének első közös megbeszélése.
A rendezvény igen jó hangulatban telt és a Herendi exkluzív kereskedelmi Bemutatóterem és a Porcelanium látogatással zárult. 
 
Ezen vezető emberekből álló testület segíti az egyesület munkáját, hogy követni tudjuk az aktuálisan zajló 4.0. ipari forradalmat és az informatikai digitális fejlődést.
 
Az Elnöki Tanácsadó Testületet évente egy alkalommal hívjuk össze, amikor az Egyesület elnökségével közösen tárgyalunk arról, hogy:
• Milyen trendek körvonalazódnak a gazdasági ágazatokban és a társadalmi élet különböző területein?
• Hogyan követheti és használhatja fel egy közhasznú minőségügyi egyesület a megnyilvánuló gazdasági trendeket?
• Milyen módon lehet megnyerni új kis-és középvállalatokat a tagságba és miként lehetne szakmailag támogatni a KKV-k szakmai fejlődését, versenyképességét?
• Milyen módszerekkel népszerűsítsük, terjesszük az Egyesület működési filozófiáját: „A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN MINŐSÉGGEL SZOLGÁLTATNI”?
• Mi legyen az éves Nemzeti Minőségügyi Konferencia szlogenje (vezérgondolata) és milyen témakörökben szervezzünk szekció előadásokat?, stb.
• Miként tudná a támogatni a Tanácsadó Testület az Egyesület szakmai munkáját, illetve emelni az ISOFÓRUM tevékenységeinek színvonalát?
 
Az ETT létrejötte egy jelentős eredmény számunkra, hiszen hasonló társulás nincs a többi minőségügyi civil szervezetnél.
 
Az Elnöki Tanácsadó Testület tagjai
 
dr. prof. Földesi Péter  - Széchenyi István Egyetem, rektor
Gazsi Zoltán - Eisberg Kft., ügyvezető igazgató
Herneczki Katalin - COLAS Építőipari Zrt., stratégiai igazgató
Kocsis Ernő - ROTO-Elzett Certa Kft., ügyvezető igazgató
Kurucz Mihály - HungaroControl Zrt., QHS vezető
Macher Endréné - Macher Elektronikai Zrt, elnök-vezérigazgató
Olaf Giehl - Magyar Telekom Nyrt., működésfejlesztési igazgató
Pápai Tamás - Continental Automotive Kft. Veszprém, ügyvezető igazgató
Simon Attila dr. - Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., vezérigazgató 
 
Az Alapszabály az Elnöki Tanácsadó Testületre vonatkozó pontja az alábbi:
 
16.9. Elnöki Tanácsadó Testület
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Elnöksége az egyesület céljai elérésének, kapcsolatai kiszélesítésének és elmélyítésének elősegítése érdekében 9 (kilenc) tagból álló Elnöki Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Testület) hozhat létre.
16.9.1. A Testület tagjait – az Elnökség elnökének javaslatára és az Elnökség tagjainak egyszerű többségi támogatásával esetén - az egyesület tagságából, vagy a gazdasági élet képviselőiből, nagy elismertséggel rendelkező első számú vezetői és szakemberei közül az Elnök kéri fel a Testületbe legfeljebb 5 (öt) év határozott időre.
16.9.2. A felkért személy a felkérés elfogadásával válik az Elnöki Tanácsadó Testület tagjává.
16.9.3. A Testület tagjának megbízatása megszűnik:
a./ a határozott idő lejártával,
b./ lemondással,
c./ visszahívással,
d./ testületi tag halálával.
16.9.4.
A testületi tagot az Elnökség bármikor, az Elnökség tagjainak 2/3-os szavazatával visszahívhatja.
16.9.5.
A testületi tag az Egyesület Elnökéhez intézet levél útján bármikor lemondhat testületi tagságáról.
16.9.6. Az Egyesület Elnöke évente egy alkalommal körlevélben és/vagy az éves rendes Közgyűlésen tájékoztatja a tagságot a Testület tevékenységéről, illetve a tagjainak körében történő személyi változásokról.
16.9.7. A Testület az Elnökség konzultatív szerve, döntési jogkörrel nem rendelkezik, a minőségügyet érintő kérdésekben javaslataival, állásfoglalásával, véleményével segíti az Elnökség munkáját, döntéseinek előkészítését.
16.9.8. A Testület eljárási rendjét maga állapítja meg azzal, hogy tagjai közül elnököt választ és évente legalább egy alkalommal ülésezik.
16.9.9. A Testület Elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein.