Építésügyi Ágazat (ÉPÁG) megalakítása

 A XXI. Nemzeti Minőségügyi Konferencia második napján, 2014. szeptember 12-én  került sor az első alkalommal megrendezett Építésügyi Szekció ülésére, melyet az Építésügyi Ágazat megalapítása előzött meg közel 70 fő részvételével.

 
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület amiatt kezdeményezte a megalapítást, hogy lehetőséget biztosítson az Ágazaton belüli szakemberek találkozásának, a szakmai ötletek és vélemények kicserélésének, a legjobb ötletek és szakmai gyakorlatok terjesztésének
 
Az Ágazat megalapításának célja többek között a minőségirányítás elveit elfogadó és azt megvalósító szervezetek összefogása, szakmai támogatása és szakmai érdekvédelmének biztosítása, valamint az építésügyi szolgáltatás minőségkultúrájának és a minőségmenedzsment szemléletének terjesztése, minőségfejlesztési modelljeinek megismerése, ismertetése és alkalmazási gyakorlatának bemutatása. Kiemelt feladat az egységes módszertani alapok alkalmazása és azok működtetésének támogatása az építésügyben.
 
Felvezetőként Rózsa András elnök üdvözölte az Ágazati tagokat és valamennyi megjelent érdeklődőt. Beszédében kiemelte, hogy az ISO 9000 FÓRUM üdvözli az Építésügyi Ágazat megalakításának ötletét, köszöni a tiszteletbeli alapító intézmények képviselőinek, az alapító vállalatoknak és az egyéni tagoknak a támogatását.
 
Dr. Veress Gábor professzort, a MTESZ elnökét kérték fel a szervezők az Ágazatalapítás levezetésére, melynek során a jelenlévők Semmelweis Ferencet választották meg Ágazati elnöknek és Bíró Virágot Ágazati titkárnak.
 
Ezt követően 2014. szeptember 12-én reggel 09:00 órakor került sor az Ágazati Alapító okirat aláírására. Az Alapító okiratot a jogi tagok képviselői, illetve az ágazati egyéni tagok is örömmel írták alá.
 
Az alakuló ülés alkalmával az EPÁG vezetése felkérte több építésügyi szervezet vezetőjét, hogy vegyenek részt az ÉPÁG Tanácsadó Testületében, amit a jelenlévők ötömmel nyugtáztak és fogadtak el.
 
Ágazatok
Egészségügyi és Szociális Ágazat

Az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatás Ágazat (továbbiakban ESZÁ) az ISO 9000 FÓRUM Közhasznú Társadalmi Szervezet első, 1999. szeptember 24-én létrejött szakmai ágazata.

Az ágazat célja

A tanúsított valamint egyéb minőségfejlesztési tevékenységet kifejtő egészségügyi és szociális szolgáltató szervezetek és egyének együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő illetve a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségügyi rendszerek bázisán - a minőség-kultúrát tovább erősítve és terjesztve - minél tökéletesebben valósítsák meg szolgáltatásaikat.

Az ágazat vezetősége

1999- 2007 között: Tarr Judit elnök, Csikai Sándorné titkár, Kovács Edina szoc. szolgáltatás társelnök Bognárné laposa Ilona, Tompa Lászlóné és Tóth Zsuzsanna szervezők

2008-2009 között: Dr. Udvardiné H. Szilvia elnök, Bérczi Emese titkár, Kovács Edina szoc. szolgált. társelnök Bognárné laposa Ilona, Tompa Lászlóné és Tóth Zsuzsanna szervezők

2010-től: Dr. Tombácz Imre elnök, Minya Tünde titkár, Kovács Edina szoc. szolgáltatás társelnök Bognárné laposa Ilona, Tompa Lászlóné és Tóth Zsuzsanna szervezők

Ágazati tevékenység

 • A tagszervezetek közötti tapasztalatcserék szervezése, az egymástól való tanulás elmélyítése, a tagság ismeretei bővítésének és tájékozottságának elősegítése a minőségügy területén, az ezzel kapcsolatos oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Az egészségügyben tevékenykedő minőségügyi szakemberek számára korszerű minőségtechnikák, minőségfejlesztő módszerek, ismeret- és kapcsolatbővítési lehetőségek bemutatása, a minőségüggyel kapcsolatos jártasság fejlesztése.
 • Az egészségügyi minőségmenedzsment széles körű, társadalmi megismerésének és elismertségének érdekében a hatékony kommunikáció támogatása.
 • Egészségügyi minőségmenedzsment kutatások összefogása illetve szakértőként részvétel egyéb, hasonló témájú kutatásokban.
 • Az EU tagsággal valamint különböző nemzeti egészségügyi minőségfejlesztési programok kidolgozásával illetve megvalósításával összefüggő szakértői, oktatási és tréning tevékenység.
 • Az ISO 9000 FÓRUM évente megrendezett Nemzeti Konferenciáján az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatás szakmai Szekció megszervezése Debreceni Egészségügyi Minőségfejlesztési Napok (DEMIN) szakmai konferencián társszervezői részvétel.
 • Az Ágazat tagszervezeteinek két- és többoldalú együttműködésének támogatása.
 • Együttműködés minden olyan szakmai szervezettel, ami előmozdítja az Ágazat céljainak megvalósítását.
 • A Tagság minőség-szakmai érdekeinek képviselete.
 • Az euroatlanti integráció elősegítése.
 • Szakmai konferenciák, szakmai napok, tapasztalatcsere látogatások valamint különböző tanfolyamok, tréningek szervezése, másodsorban szakértőként illetve előadóként részvétel egyéb, nem saját szervezésű projektekben, kutatásokban, képzésekben.

Az Ágazat nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az Ágazat politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Ágazatok - Az ágazat vezetősége 1999- 2007 között

Az ágazat vezetősége 1999- 2007 között

Közoktatási ágazat

Megalakulás

2004. március 17-én Tamásiban 12 fő részvételével alakítottuk meg az ISO 9000 FÓRUM Közoktatási Ágazatot (röviden: KOÁ), melyben oroszlánrészt vállalt magára dr. Tar József titkár.

Tagjai: óvodák, általános iskolák, közép- és szakiskolák

A közoktatási ágazat céljai

Az oktatási intézményekben a minőségi szemlélet kialakítása, formálása különböző szolgáltatások által. A minőség folyamatos fejlesztése a különböző rendezvényeken való részvétel útján. A rendszerszemlélet kialakítása és bevezetése az közoktatásban. A problémamegoldó és kritikai gondolkodás fejlesztése, az együttműködő képességnek és az információ felhasználási képességének fejlesztése.

Az ágazat vezetősége

2004-2008. között: Vida Lajos elnök, Radicsné Szerencsés Terézia titkár

2009-től: Tóth Géza elnök, Hegyiné Mladoniczki Éva titkár

Ágazati tevékenység

 • Szakmai konferenciák, szakmai napok szervezése
 • Tapasztalatcsere látogatások szervezése
 • Aktív részvétel a nemzeti Konferencia KOÁ szekciójának megszervezésében
 • Javaslattétel a "Közoktatás Minőségéért" elismerésre évente
 • Tréningek, továbbképzések tartása, a pedagógusok szemléletének formálása - Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés a közoktatásban
 • A horizontális tanulás gyakorlása
 • A "jó gyakorlatok" felkutatása, egymástól tanulás

Az Ágazat nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az Ágazat politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Ágazatok - Ágazati vezetés 2003-2009. között

Ágazati vezetés 2003-2009. között