Tevékenységek

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 1994. december 14-én alakult meg. A FÓRUM olyan szervezetek egyesülése, amelyek rendelkeznek tanúsított irányítási rendszerrel vagy elkötelezettséget tanúsítanak a minőségszemlélet terjesztése, illetve a minőségfejlesztési eszközök gyakorlatba ültetése érdekében.

Tagjaink között kis-, közepes- és nagyméretű vállalatok, szolgáltató szervezetek, közoktatási intézmények, egészségügyi és szociális intézmények, tanúsító szervezetek, tanácsadó szervezetek, stb. vannak. A FÓRUM-nak közel 300 jogi tagja és több mint 190 Egyéni tagja van. Több száz tagunkat, illetve tevékenységünket a honlapunkon tekintheti meg: www.isoforum.hu.

Az ISO 9000 FÓRUM tevékenységének legfőbb célja a Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási rendszerek bázisán - a fejlett vállalati minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve - minél magasabb szintre emeljék versenyképességüket.

Az Egyesület fontos feladatának tekinti a minőségügy társadalmában a szervezeti kommunikáció megteremtését szakmai párbeszédek és széles körű véleménycserék biztosításán keresztül.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Legfelsőbb szerve a Közgyűlés. Az ügyintézést és képviseletet 3 tagú Elnökség - elnök, társelnök, alelnök - látja el. A gazdálkodás és a szervezet működésének felügyeletét 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület tagja lehet bármely jogi személy, illetve egyén, aki folyamatosan törekszik a minőségfejlesztésre, a minőségszemlélet terjesztésére és támogatja a szervezet céljainak megvalósítását, az Alapszabály rendelkezéseit önmagára kötelezően elfogadja, továbbá vállalja a tagdíj fizetését.

A szervezet életképességét jelzi, hogy megalapítása óta megtízszerezte taglétszámát, egyre bővülő és színvonalában javuló szolgáltatást tud nyújtani tagjainak és a magyar minőségügyi élet ismert és elismert szereplőjévé vált. A taglétszám gyors növekedése és a tagság szakmai sokszínűsége következtében napirendre került az ágazati szerveződés. Így:

 • 1999-ben megalakult az Egészségügyi és Szociális Ágazat,
 • 2004-ben a Közoktatási Ágazat,
 • , mely 2014-től átalakult "Oktatási Ágazattá" afelsőoktatási intézmények belépésével.
 • 2014. szeptember 12-én megalakult az Építésügyi Ágazat
 • Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Magyarország egyik elismert minőségügyi civil szervezete, melyet a következő díjaink is igazolnak:

  • 2001-ben a FÓRUM IIASA-Shiba díjat nyert kiemelkedő minőségfejlesztő munkájáért.
  • 2003-ban a szervezet megszerezte a közhasznú társadalmi szervezet minősítést.
  • 2003. óta az ISO 9001:2000 szabvány szerinti MIR tanúsítással rendelkezünk.
  • 2007-ben a szervezet elnyerte az "Elkötelezettség a kiválóságért" európai szintű elismerést.
  • 2009-ben a szervezet megkapta a "Magyar Minőség Háza 2009. Díjat" a kiemelkedő minőségű konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, a minőség iránt elkötelezett tagszervezetek, egyéni tagok, és partnerek együttműködésének, összehangolása és elmélyítése szolgáltatása miatt, melyet a Magyar Minőség Társaság alapított.
  • 2009-ben a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület az ISO 9000 FÓRUM részére "Best Practice Excellence Diploma" elismerést adományozott a Kiválóság Kultúra magyarországi terjesztéséért.


  2. A CIVIL SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE

  • Hatékony, gyakorlati fejlesztéseket támogató tapasztalatcsere programok rendezése, oktatás, képességfejlesztés a minőségszemlélet és minőségkultúra fejlesztése érdekében a tagság és partnereink körében.
  • Az EU tagsággal összefüggő, a szervezetek versenyképességét elősegítő szakértői, oktatási és tréning tevékenység.
  • A Nemzeti Minőségügyi Konferencia rendszeres megrendezése évente.
  • Szervezetek és minőségüggyel foglalkozó egyének két- és többoldalú együttműködésének támogatása.
  • Együttműködés minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, ami előmozdítja az ISO 9000 FÓRUM Egyesület céljainak megvalósítását.
  • Közhasznú rendezvények szervezése a társadalom károsultjainak megsegítése érdekében (pl. konferencia az árvízkárosultak, a vörösiszap tragédia károsultjainak anyagi támogatására.)
  • Tagszervezeteink szakmai érdekeinek képviselete.

  Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület "tagságcentrikus", szolgáltatásaival legteljesebb mértékben a tagság elvárásainak kíván megfelelni. A FÓRUM szolgáltatásai:

  • Díjmentes szakmai rendezvények, tapasztalatcsere látogatások "a legjobb gyakorlat" megismerése érdekében - a Nemzeti Minőségi Díjat elnyert szervezeteknél, illetve Magyarország kiváló vállalatainál és szervezeteinél. Évente 6-8 látogatást szervezünk, átlagosan 30 résztvevő/esemény részvételével.
  • Az 1994 óta évente megrendezett 2 napos Nemzeti Konferencián a Balaton parton növekvő elégedettséggel vesznek részt a minőségfejlesztés ügyében érdekelt szervezetek képviselői. Tagjainknak 25%-os díjkedvezményt nyújtunk. A konferencián elhangzó előadásokat multifunkciós CD tartalmazza, amit a résztvevők megkapnak. A Konferencián 40-50 előadó osztja meg tudását és tapasztalatait a 300 fő körüli résztvevőkkel.

  A rendezvényeinken minden alkalommal felmérést végzünk a vevői elégedettség tekintetében. A felmérések eredményeit széles körben publikáljuk (Közgyűlés, Nemzeti Minőségügyi Konferencia, FÓRUM honlap, körlevél) és felhasználjuk ezeket a fejlesztési tevékenységben. A tanúsító és tanácsadó cégek szolgáltatásait érintő kérdőíves felmérések eredményeinek nyilvános megvitatása az érdekeltekkel a Nemzeti Konferenciákon. Kutatásokat végzünk a minőségfejlesztés versenyképességre gyakorolt hatására vonatkozóan. Az eredményeket publikáljuk, és a kormányzat felé javaslatokat fogalmazunk meg a minőségfejlesztés támogatására.

 • Rendszeresen mérjük a tagság elégedettségét ,gyűjtjük azokat az információkat, amelyek hozzásegítenek bennünket a tagság számára állandóan növekvő hasznosságú szolgáltatások nyújtásához. A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk programjainkról, képekben számolunk be rendezvényeinkről, a minőségfejlesztésben elért kiváló eredményekről. Hírt adunk a pályázati lehetőségekről, a kis- és középvállalatok számára hasznos információkról.
 • A www.isoforum.hu honlapon megtalálhatók a szervezettel, a rendezvényekkel kapcsolatos információk. Írásban és képekben beszámolunk a rendezvényekről. Az elhangzott előadások anyaga is elérhető az érdeklődők számára.
 • Együttműködve más szervezetekkel színesíteni tudjuk szakmai kínálatunkat. Partnereink között vannak szakmai szervezetek, intézmények, kiváló vállalatok, alapítványok, tanácsadók és tanúsítók.
 • Az Évzáró kulturális rendezvény tagjaink kapcsolatainak baráti elmélyítésére szolgál.

Fennállásunk óta rendezvényeinken több mint 15.000 személy vett részt.


3. ELISMERÉSI RENDSZER

A FÓRUM elismeri a kiváló teljesítményeket és a szervezet iránti lojalitást. Elismerési rendszerünk az alábbiakat tartalmazza:

 • "A MINŐSÉGÉRT" Egyéni vándordíjat 2001-től a tagság javaslatára minden évben egy arra méltó személy számára - szakmai, emberi, közéleti teljesítménye és a FÓRUM tevékenységében való közvetlen vagy közvetett részvétel alapján - ítéli oda a Díjbizottság.
 • A "FÓRUM Kiváló Támogatója Díj" (herendi váza+Oklevél) a több éves rendszeres támogatás, illetve a FÓRUM tevékenységében való aktív részvétel elismerésére.
 • "AKI SOKAT TETT A FÓRUMÉRT" Oklevelet az a személy kapja, aki bizonyítottan a minőségügy és a minőségszemlélet elkötelezett híve. Aktív tagsági tevékenysége révén kivívta a tagság és a vezetőség elismerését.
 • "Konferencia Legjobb Előadója Díj" a közönség szavazatai alapján a leghatásosabb női és férfi előadók számára.
 • Ágazati minőségdíjak 2003-tól:
  "Az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatás Minőségéért" elismerő Oklevél
  "A Közigazgatás minőségéért" elismerő Oklevél
  "A Közoktatás minőségéért" elismerő Oklevél
 • A "FÓRUM Örökös Tagja" Oklevelet azok a természetes személyek kapják, akik több éven át tevékenykedtek az ISO 9000 FÓRUM hatékony működtetése és eredményessége érdekében, a nyugdíjba vonulást követően - az elnökség döntése alapján - elnyerik a "Fórum Örökös Tagja" címet, mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól, és az ISO 9000 FÓRUM tagokkal azonos jogokat élveznek.
 • 5 éves, 10 éves, 15 éves, 20 éves és 25 éves "Alapító Emléktárgy" az ISO 9000 FÓRUM Egyesület alapító tagjainak
 • "Jubileumi Oklevél" a FÓRUM alapító tagjainak (2009).
 • A "Konferencia 5, 10, 15, 20, 25 éves Törzsvendége" cím a Nemzeti Konferenciákon öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt alkalommal regisztrált vendégek részére. 


4. ADATOK A SZERVEZETRŐL

 • Alapítás időpontja: 1994. december 14.
 • Vezetőség:
  Rózsa András elnök - Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
  Kormány Tamás társelnök - CONTROLL Holding Zrt.
  Dr. Ködmön István - Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
 • Egészségügyi és Szociális Szolgáltatás Ágazat vezetőség:
  Lombfalvi Katalin - SZTE SZGYA Klinikai Központ Stratégiai Igazgatóság
 • Oktatási Ágazat vezetőség:
  Hegyiné Mladoniczki Éva titkár - Szandaszőlősi Integrált Művelődési Intézmény
 • Építésügyi Ágazat vezetőség: Semmelweis Ferenc elnök - építésügyi szakértő; Bíró Virág titkár - KÉSZ Építő Zrt.; Lizakovszky Géza alelnök - SW Umwelttechnik Zrt.; Horváth Sándor alelnök - ÉVOSZ
 • Felügyelő Bizottság:
  Sándor István elnök - Qualiflexpack Kft.
  Papp István Róbert tag - FŐGÁZ Zrt.
  Tóthné Dr. Veinperl Ilona tag - MÁV Szolgáltató Központ Zrt.