ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI MINTATÁJÉKOZTATÓ

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a www.isoforum.hu-n kötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a szolgáltatás ellenértéke megérkezik az ISO 9000 FÓRUM számlájára.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ISO 9000 FÓRUM Egyesület (1124 Budapest, Fürj utca 18.) isoforum@isoforum.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a kifizetett teljes vételárat bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület. számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ISO 9000 FÓRUM Egyesület.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 
(termék megnevezése)
 
(termékkód)
 
(megrendelésszám)
 
(számlaszám)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: