Tisztelt jövőbeli Tagunk, Partnerünk!

Az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET 1994 december 14-én alakult meg.

Az ISOFÓRUM olyan szervezetek egyesülése, amelyek rendelkeznek valamilyen tanúsított irányítási rendszerrel vagy elkötelezettséget tanúsítanak a minőségszemlélet terjesztése, illetve a minőségfejlesztési eszközök gyakorlatba ültetése érdekében. Tagjaink között kis-, közepes- és nagyméretű termelő- és szolgáltató vállalatok, tanúsító szervezetek, tanácsadó szervezetek, egészségügyi és oktatási intézmények, stb. vannak.

 

A mögöttünk maradt 3 év jelentős működési és gazdasági kihívásokkal volt telített tagságunk vállalkozásai számára, ami egyesületünket is negatívan érintette.

A nehézségek ellenére 2023-ban számos kiváló szakmai rendezvényt és nagy létszámú jubileumi XXX. Nemzeti Minőségügyi Konferenciát rendeztünk, szeptemberben pedig a tagsággal közösen ünnepeltük az ISOFÓRUM Egyesület fennállásának 30. évfordulóját, amely során szakmai és pénzügyi számadást végeztünk. A szakmai hasznosságot a tagság általi pozitív értékelések igazolják, megerősítve, hogy az egyesület a küldetésének és stratégiai céljainak megfelelően végzi tevékenységét.

 

Köztudott, hogy minden egyesület létezésének alapja az egyesület tagsága és a tagság az egyesület fenntartásához, működtetéséhez elsődlegesen a tagdíjjal járul hozzá.

 

Az Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága a tavaszi közgyűlés alkalmával arról tájékoztatta a tagságot, hogy az utóbbi évek létszámarányos tagdíj bevételei csökkenő tendenciát igazolnak, nincsenek összhangban a gazdasági és pénzügyi realitásokkal és veszélyeztetik az Egyesület - tagság által elvárt - hatékony működését.   

Az ügyvezetői beszámolók, a hasonló szervezeti formában működő egyesületek és a közgyűlésen résztvevők véleménye alapján az elnökség javasolta a közgyűlésnek, hogy az alkalmazotti létszám helyett az adott szervezet éves árbevétele legyen a differenciálás alapja.

 

Előbbiek szellemében az Egyesület 36/2023.05.18-i Közgyűlési határozata alapján 2024. január 1-től vezettük be az árbevétel alapú tagdíjrendszert, amely alól kivételt képez az egyéni tagság tagdíja és a nonprofit szervezetek tagdíjának megállapítása.

A határozat szerint az árbevétel meghatározásakor a tagdíj fizetését megelőző utolsó lezárt üzleti év nettó bevételét kell figyelembe venni. 

 

 

Az új tagdíjrendszer bevezetésével egyidőben több hasznosítható értéket nyújtunk tagjaink számára:

·       25%-os kedvezményt biztosítunk tagjainknak a Nemzeti Minőségügyi Konferencián.

·       Évente 2 alkalommal szervezünk térítésmentes, műhelymunkával kiegészített szakmai konferenciát.

·       Az egymástól tanulás érdekében évente 6-8 alkalommal szervezünk térítésmentes céglátogatást.

 

 

Tisztelettel kérem, hogy legyenek tagjaink és Önök is vegyenek részt rendezvényeinken. Ezek jó lehetőséget biztosítanak új vállalatok megismerésére, új partnerek megnyerésére. A rendezvényeiken végzett rendszeres és teljes körű elégedettség mérések igazolják és erősítik az ISOFÓRUM Egyesület összefogó erejét. Garantáljuk, hogy a következő években sem fog csalódni tagságunk az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET tevékenységében.

 

Javasolom, hogy szíveskedjenek megfontolni az ISOFÓRUM tagság létesítését.

 

Rózsa András
ISO 9000 FÓRUM Egyesület, elnök