ISOFÓRUM Egyesület 32. Közgyűlése
2_MEGHÍVÓ 32. Közgyűlésre Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Ismételten összehívott 32. Közgyűlésére. Időpont: 2019. április 3-án (szerda) 13:30 órára. Helyszín: LURDY Ház Konferencia Központ, I. em/2. (1097, Könyves K. krt. 12-14. Parkolás: A Lurdy Ház felszíni parkolójában a konferencián és a közgyűlésen résztvevők számára ingyenes a parkolás. Napirend és a beszámolók a www.isoforum.hu honlapunkon tekinthetők meg a következő linken: https://www.isoforum.hu/Szervezet/Kozhasznu-tevekenyseg-informaciok
Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése
Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlésére 2018. április 12-én 13:00 órára (amely nagy valószínűséggel határozatképtelen lesz), illetve az ismételten összehívott 31. Közgyűlésre 2018. április 20-án (péntek) 13:30 órára. Helyszín: Rubin Wellness & Conference Hotel, 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Parkolás: a környező utcákban ingyenesen is lehet parkolni. Bejáráskor a hotel parkolóba, a sorompónál jegyet kell kérni az automatától. Az ISOFÓRUM átvállalja parkolási díját annak a személynek, aki távozáskor bemutatja parkolójegyét a hotel recepciónál. Az Alapszabály értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 50%-a jelen van. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több mint tizenöt nappal hívják össze. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása tekintetében.
Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM megismételt 30. Közgyűlése
MEGHÍVÓ Rendkívüli 30. Közgyűlésre 1. Mell. Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűlésére 2017. december 04-én (hétfőn) 13:00 órára, illetve az ismételten összehívott Közgyűlésre 2017. december 07-én (csütörtök) 15:00 órára. Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35. GPS: 47.51146342580724, 19.076310396194458 Parkolás: a környező utcákban és az 56-osok terén a fizetős parkolást lehet igénybe venni. Az Alapszabály 9.1.3., 10., 11., és 12. pontjai értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 50%-a jelen van. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait, ideértve a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadását is.
Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 30. Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűléséről Felvéve: 2017. december 04-én 13:00 órakor Budapesten a Benczúr Hotel Konferencia termében (1068 Budapest, Benczúr utca 35.). Mandátum vizsgálati jelentést közöl Hlavács Viktória és Sződi Sándor: a. Az egyesület taglétszáma: 256 jogi tag + 169 egyéni tag, összesen 425 tag. b. Szükséges szavazatképes létszám: a tagság 50%-a +1 fő, azaz 213 fő. A Jelenléti lap szerint jelen van 14 mandátummal rendelkező személy, így a Közgyűlés nem határozatképes. Rózsa András elnök üdvözli a megjelenteket és írásban átadja minden jelenlévő személynek a Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. Végzését az egyesület Alapszabályának hiánypótlásáról. Ezt követően bejelenti, hogy a Közgyűlést nem lehet megtartani határozatképtelenség miatt. A megismételt közgyűlést az elnök 2017. december 07-én 15:00 órára összehívta.
Közhasznúság - Közgyűlések
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 29. Közgyűlése: tisztújítás
2017. április 27-én délután 14:00 órai kezdettel tartottuk meg az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Közgyűlését Budapesten, a Rubin Hotelben. A 29. Közgyűlés en előterjesztett 2016. évi Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletek, a közgyűlés Jegyzőkönyve csatolva találhatók. A Közgyűlés alkalmával adtuk át a 2016. évi elismeréseket és kitüntetéseket. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük szépen a Tagság és partnereink egész éves tevékenységét és aktív, támogató szerepüket az ISO 9000 FÓRUM Egyesület életében. Az ünnepi eseményt az Alapszabály módosítás megvitatása és elfogadása követte. Folytatásként pedig a z Elnökség, a Felügyelő Bizottság ésa jelölő Bizottság tagjainak megválasztása következett. Rózsa András: elnök
Közhasznúság - Közgyűlések
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 28. rendes Közgyűlése

 2016. április 6-án tartotta meg az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a 28. rendes Közgyűlését, amelyen több mint 70 fő vett részt. A Közgyűlést Kormány Tamás társelnök nyitotta meg 14:00 órakor, üdvözölte a résztvevőket és bejelentette, hogy a Közgyűlést ismételten összehívjuk 14:30 órára változatlan napirendi pontokkal.

A Közgyűlés megkezdése előtti szünetben ünnepélyes keretek között történt az éves elismerések és díjak átadása.

Az ISO 9000 FÓRUM immár 12 éve működtet tanúsított Minőségirányítási rendszert, amely jelentős mértékben támogatja az egyesület műkődését és pénzügyi átláthatóságát. Az elnökség döntése alapján az egyesület - az új nemzetközi szabvány megjelenését követően is - szeretné működtetni MIR rendszerét.

Ennek szellemében a szervezet kialakította és tanúsíttatta - országosan elsőként a civil egyesületek között - az új ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. A rendszer megfelelőségéről és tanúsításáról szóló tanúsító okiratot az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási vezetője, Gyöngy István úr adta át Rózsa András, ISOFÓRUM elnök részére a szervezet 2016. április 6-i Közgyűlésén.

Ezt követően a két évtizedes hagyományoknak megfelelően az Egyesület Elnöksége átadta a 2015. évi egyesületi elismeréseket azoknak a személyeknek és jogi tagoknak, akik országos szinten kiemelkedő módon terjesztik a minőségszemléleti elveket, akik több év óta rendszeresen támogatják szakmailag, erkölcsileg és anyagilag az egyesületet. A díjazottak között kiemelkedik Dr. Molnár Pál EOQ MNB elnök nemezetközi tevékenysége és a Dr. Simon Attila (Herendi Porceklánmanufaktúra Zrt., vezérigazgató) társadalmi elkötelezettsége és az ISOFÓRUM iránti mecénatúra tevékenysége. A díjazottak örömmel nyilatkoztak az elismerésekről és kifejezték jövőbeni aktív szerepvállalásukat az ISOFÓRUM-ban.

Ezt követően a Közgyűlés hivatalos részében az Elnökség és FB elnök ismertették az Egyesület 2015. évi Beszámolóját, tevékenységeit és eredményeit, bemutatták a  szervezet közhasznú tevékenységeit és közhasznúsági mellékleteit, illetve az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi célkitűzéseit, pénzügyi költségvetését és az éves szakmai Program tervezetet.

A Közgyűlésen a mandátummal rendelkező jogi és egyéni tagok képviselői nyílt szavazással fogadták el az előterjesztett anyagokat, beszámolókat és pénzügyi kimutatásokat.

A Közgyűlés dokumentumai és a Jegyzőkönyv az egyesület honlapjának (www.isoforum.hu) megfelelő könyvtáraiban tekinthetők meg. Az elnökség megköszönte minden résztvevőnek az aktív jelenlétét és gratulált a díjazottaknak. 

Közhasznúság - Közgyűlések