ISOFÓRUM Egyesület 37. rendes Közgyűlése

MEGHÍVÓ 37_2 Közgyűlésrel

 Az Alapszabály 9.1.3. pontja értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van (10.1).

Ha az elsőre összehívott közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több mint tizenöt nappal hívják össze (9.1.3.7).

Közhasznúság - Közgyűlések

MEGHÍVÓ Ismételten összehívott 37. Közgyűlésére

2024. április 25-én (csütörtök) 11:00 órára.

Helyszín: RUBIN Wellness & Conference Hotel, 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Parkolás: a környező utcákban térítésmentes a parkolás.

A közgyűlési dokumentumok az ISOFÓRUM Egyesület honlapján találhatók):

https://www.isoforum.hu/Bemutatkozas-Szervezet/Kozhasznusag-Kozgyulesek

NAPIREND

10:30-10:55        Regisztráció

11:00                   Megnyitó üdvözlet, Elismerések átadása      

11:30                   Mandátumvizsgálat. A Közgyűlés megnyitása.

Közgyűlést levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető és Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. Napirendi pontok elfogadása:

1.      Előterjesztések: Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az                                 Egyesület 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

2.      FB Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2023. évéről.

3.      A 2023. évi Beszámolók megvitatása, közgyűlés általi elfogadása.

4.      2024. Rendezvénynaptár és 2024. évi Költségvetés előterjesztése.

5.      A Rendezvénynaptár és a 2024. évi Költségvetés elfogadása. 

12:30                   Közgyűlés vége.              Szendvicsebéd.                Beszélgetések

 

Kérjük szépen az alábbi Képviseleti Nyilatkozatot szíveskedjen kitöltve visszaküldeni válasz e-mailben:

E-mail: isoforum@isoforum.hu;

 

37. Közgyűlési Képviseleti Nyilatkozat

Jogi tag (vállalkozás, intézmény) vagy Egyéni tag neve:

A Jogi tag képviselőjének neve, beosztása, e-mail:

Szervezetünket a fent nevezett személy képviseli szavazati joggal az ISOFÓRUM Egyesület Közgyűlésén.

 

Dátum:                                                                                                         Aláírás:

 

 

ISOFÓRUM Egyesület 36. rendes Közgyűlése

 Tisztelt ISO 9000 FÓRUM Egyesület Tagság!

MEGHÍVÓ Ismételten összehívott 36. Közgyűlésére

2023. május 18-án (csütörtök) 10:00 órára.

Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

Parkolás: fizetős parkolás a környező utcákban.

A közgyűlési dokumentumok az ISOFÓRUM Egyesület honlapján találhatók):

https://www.isoforum.hu/Bemutatkozas-Szervezet/Kozhasznusag-Kozgyulesek

NAPIREND

09:45:10:05        Regisztráció; Megnyitó üdvözlet

10:10                   Előad: Sarus-Zsivicza Diána (Lollipop Nyomda Kft., ügyvezető)

10:30                   Előad: Puskás Levente (MOL Nyrt, ügyféltámogat. vezető)                     

10:50                   Elismerések átadása

                              „Az NMK legjobb Hölgy Előadója”; „Az NMK legjobb Férfi                                              Előadója” elismerések

                              „Az Ipar és Szolgáltatás Minőségéért” elismerések

11:00                   Kávészünet

11:15                   Mandátumvizsgálat. A Közgyűlés megnyitása

Közgyűlést levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető és Jegyzőkönyv hitelesítő választása.

Napirendi pontok elfogadása.

1.      Előterjesztések: Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az Egyesület 2022. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról.

2.      FB Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2022. évről.

3.      Az 1. és 2. pontok szerinti 2022. évi Beszámolók megbeszélése, közgyűlés általi elfogadása.

4.      2023. évi Rendezvénynaptár és 2023. évi Költségvetés előterjesztése.

5.      A 2023. évi Rendezvénynaptár és a 2023. évi Költségvetés megbeszélése, elfogadása.

6.      A 2024. évi Tagdíjrendszer javaslat megbeszélése, elfogadása. 

7.      Alapszabály módosítás: előterjesztés, megvitatás, elfogadás.

8.    Befektetési szabályzat előterjesztés, elfogadás.

12:15                   Közgyűlés vége.              Szendvicsebéd.                Beszélgetések 

Jelentkezés!
Jelentkezés az alábbi URL címen elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével lehetséges. A táblázatba beírt adatokat automatikusan menti a rendszer, és visszajelzést küld a jelentkezés elfogadásáról.

Link: https://jelentkezes.isoforum.hu/index.php/jel-rend?kod=KOZGYULES

Közhasznúság - Közgyűlések
ISOFÓRUM Egyesület 35. rendes Közgyűlése

                                                     MEGHÍVÓ

az ISOFÓRUM 35. rendes Közgyűlésre, 2022. március 31-én 10:00 órára

Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

Parkolás: fizetős parkolás a környező utcákban.

                              NAPIREND a 35. Közgyűlésre

 

10:00   Regisztráció; Megnyitó üdvözlet

10:05   Elismerések és díjátadás

10:15   Könyvbemutató: „Stratégiai Kaizen -hogyan tehető összvállalati szintűvé a Kaizen fejlesztés” Mátrai Norbert vezető tanácsadó, egyetemi docens

10:40   Előadás: „High-tech biztonságirányítás”, Oláh Tibor, Pan Corp Reorg Kft. ügyvez.

11:00   Kávészünet

 

Közhasznúság - Közgyűlések

11:15   Mandátumvizsgálat

11:15   Közgyűlés megnyitása

1.     Beszámoló az Egyesület 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról.

2.     Beszámoló és Közhasznúsági jelentés 2021. évről.

3.     FB Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2021. évi tevékenységéről.

4.     A 2021. évi Beszámolók megvitatása, Közgyűlés általi elfogadása.

5.     A 2022. évi Rendezvénynaptár és a 2022. évi Költségvetés ismertetése.

6.     A 2022. évi Rendezvénynaptár és a 2022. évi Költségvetés megvitatása, elfogadása.

 12:15   Közgyűlés vége.

            Szendvicsebéd. Beszélgetések

ISOFÓRUM Egyesület 34. rendkívüli tisztújító Közgyűlése

Tájékoztatás az ismételten összehívott rendkívüli 34. Tisztújító Közgyűlésről

A Közgyűlést 2021. szeptember 16-án 17:30 órakor tartotta meg az egyesület, a Hunguest Hotel Pelion konferencia termében: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10., Agora terem.

17:30 Mandátum vizsgálati jelentést közöl Bardon-Gál Renáta:

Mivel jelen közgyűlés a 2021. szept. 13-i határozatképtelen közgyűlés megismételt összehívása a szavazatképes közgyűlési létszám okafogyottá válik. A Jelenléti ív szerint jelen van 52 mandátummal rendelkező személy és a Közgyűlés határozatképes. 

1.     A Közgyűlést Rózsa András elnök nyitja meg. Üdvözli a megjelent résztvevőket és bejelenti, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a megismételt Közgyűlés összehívásakor így volt figyelembe véve.

2.       Rózsa András tájékoztatja a közgyűlést, hogy szükséges megválasztani a következő feladatokat végző személyeket és egyúttal javaslatokat tett az alábbiak szerint:

·        Közgyűlés levezető elnök: Kormány Tamás

·        Jegyzőkönyvvezető: Bardon-Gál Renáta

·           Jegyzőkönyv hitelesítők: Rózsa András és Papp István Róbert

·         Szavazatszámláló Bizottság: Sződi Sándor és Bardon-Gál Renáta

A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta a javasolt személyeket.

Közhasznúság - Közgyűlések

Napirendi pontok

1.   Beszámoló az Egyesület 2017-2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

2. Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az Egyesület 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

3. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységéről.

4.      A 2020. évi Beszámoló, a Közhasznúsági mellékletek, a 2020. évi FB Jelentés megvitatása, Közgyűlés általi elfogadása.

5.      Jelölő Bizottság megválasztása a következő 4 évre.

6.      Jelölő Bizottság beszámolója a 2021. évi tisztújítás jelöltjeiről.

7.      Tisztségviselők (elnök, társelnök, alelnök) választása.

8.      Felügyelő Bizottsági tagok választása.

9.      A 2021. évi Rendezvényprogram és Költségvetés tervezet ismertetése.

10.   A 2021. évi rendezvényprogram és Költségvetés megvitatása és elfogadása.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli, tisztújító, 34. Közgyűlésén a következő határozatok születtek:

1.        A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (3. Melléklet)

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

2.      A Közgyűlés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló Beszámolót és közhasznúsági Mellékleteket (4. és 5. Melléklet).

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

3. A Közgyűlés az FB Jelentést az ISO 9000 FÓRUM 2020. évi tevékenységéről (6. Mell.).

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

4.   A Közgyűlés a Jelölő Bizottságba jelölt személyeket (Sződi Sándor, Boros András, Erőss Erzsébet)

                              52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

5.   A Közgyűlés az elnökségbe jelölt személyeket (Rózsa András elnök, Kormány Tamás társelnök, Dr. Ködmön István alelnök)

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

6.        A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságba jelölt személyeket (Sándor István, Papp István Róbert tag, Torma Beáta tag)

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

7.        A Közgyűlés a 2021. évi Rendezvényprogramot (7. Mell.).

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

8.        A Közgyűlés a 2021. évi Költségvetést (8. Mell.).

52 igen, Æ nem, Æ tartózkodás szavazattal elfogadta.

A Közgyűlés napirendi pontjait követően Rózsa András az Elnökség és FB nevében köszönetét fejezte ki a tagság és résztvevők számára és vállalta, hogy igyekeznek a továbbiakban is teljesíteni a célkitűzéseket és feladatokat.

 Készítette:                                                                                  Hitelesítették:

 Bardon-Gál Renáta           Kormány Tamás                 Papp István Róbert

 Jegyzőkönyv vezető                  társelnök                                     FB tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOFÓRUM Egyesület 34. Ügyvezetői űlése

Kedves Tagjaink! Tisztelt Partnereink!

A 34. Tisztújító Közgyűlést nem tarthattuk meg a koronavírus járvány miatt.

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve a küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.

(2) A jogi személy döntéshozó szervének

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy a kormányrendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

Az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy az Ügyvezetés ülés tartása nélkül hozza meg határozatait a 3. § (2) b) és a 3. § (3) pont szerint

Az Ügyvezetés az előbbiek alapján május 5-én vitatta meg és fogadta el a közgyűlési dokumentumokat, melyek a következő könyvtárban találhatók: https://www.isoforum.hu/Bemutatkozas-Szervezet/Kozhasznusag-Kozgyulesek.

6 § (4) pont szerint az Egyesület a 34. Tisztújító közgyűlést tagi részvétellel a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül fogjuk megtartani.

Az ülést Rózsa András elnök készítette elő, vezette le és írta meg a jelen Jegyzőkönyvet

Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 33. Közgyűlése

 

Kedves Tagjaink! Tisztelt Partnereink!

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület közgyűlésének időpontja eredetileg 2020. április 2-ára volt kitűzve. A Közgyűlést nem tarthattuk meg a koronavírus járvány miatt.

A veszélyhelyzet kihirdetését a 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelet szabályozza. A veszélyhelyzet idején számos rent hozott a Kormány, ezek között szerepel az Egyesületünket is érintő 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről.

Az Elnökség és Felügyelő Bizottság tanulmányozta a renket és egyeztettünk a Közgyűlés mikénti megtartása, illetve a Közgyűlés által jóváhagyandó dokumentumok elfogadásáról.

102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet értelmében veszélyhelyzet esetén a közgyűlés nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje (3. § (1).

Ebben az esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó dokumentumok jóváhagyás, azaz határozathozatal az ügyvezetés (Elnökség) kezdeményezésére ülés tartása nélkül (e-mail, Skype útján). 3. § (2) b) is meghozható.

Rózsa András elnök - az ügyvezetéssel folytatott több levélváltás után - úgy döntött, hogy az Ügyvezetés számára elküldött közgyűlés csomagot az Elnökség hagyja jóvá e-mailes levelezés útján a 102/2020 (IV.10.) Korm rendelet 3. § (2) b) szerint. 

2020. április 24-én az Elnökség és az FB tagjai írásban megkapták a következő közgyűlési dokumentumokat: Napirendi Pontok, Egyesület 2019. évi szöveges beszámolója, Egyszerűsített 2019. évi Beszámoló és közhasznúsági melléklet, FB Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2019. évi tevékenységéről, ISOFÓRUM 2020. évi Rendezvénynaptár_2v, ISOFÓRUM 2020. évi Költségvetés_2v.

Rózsa András elnök e-mailben üdvözölte az Elnökség és FB tagjait és tájékoztatott, hogy a beszámolók, mellékletek és a jegyzőkönyv az Egyesület honlapján a (www.isoforum.hutalálhatók a következő könyvtárban: https://www.isoforum.hu/Bemutatkozas-Szervezet/Kozhasznusag-Kozgyulesek.

Az elnök ismertette, hogy az Egyesület 2019. évben teljesítette céljait és kitűzött feladatait és anyagilag is jó időszakot zártunk. Megköszönte a tisztségviselőknek az egyesület érdekében végzett társadalmi munkát.

Az Ügyvezetés (Elnökség) és FB tagjai válaszlevélben egyöntetűen elfogadták a közgyűlési csomag dokumentumait, ennek dokumentálását a 33. Közgyűlés Jegyzőkönyve tartalmazza.

A Kormányrendelet 5. § (7) (1) bekezdés értelmében „A meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó közgyűlés napirendjére kell tűzni”.

Az elnökség döntése, hogy a valós közgyűlést 2020. szept. 17.-én délután 17:00 órára hívja össze a Nemzeti Minőségügyi Konferencia helyszínén (Hotel Pelion Tapolca),

Az ülés tartása nélküli elektronikus ülés végeztével Rózsa András megköszönte az tisztségviselők és a Tagság 2019. évi tevékenységét, a partneri támogatásokat, az önkéntesek tevékenységét és közölte, hogy körlevélben fogja tájékoztatni a Tagságot az Egyesület helyzetéről és a pandemia által okozott nehézségekről, amelyek komolyan veszélyeztetik a társadalmi szervezetek tevékenységét, fenntartható működését.

A jegyzőkönyvet írta: Rózsa András, elnök

 

 

 

 

 

Közhasznúság - Közgyűlések

   

ISO 9000 FÓRUM Egyesület 32. Közgyűlése

2_MEGHÍVÓ 32. Közgyűlésre Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Ismételten összehívott 32. Közgyűlésére. Időpont: 2019. április 3-án (szerda) 13:30 órára. Helyszín: LURDY Ház Konferencia Központ, I. em/2. (1097, Könyves K. krt. 12-14. Parkolás: A Lurdy Ház felszíni parkolójában a konferencián és a közgyűlésen résztvevők számára ingyenes a parkolás. Napirend és a beszámolók a www.isoforum.hu honlapunkon tekinthetők meg a következő linken: https://www.isoforum.hu/Szervezet/Kozhasznu-tevekenyseg-informaciok

Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése
Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlésére 2018. április 12-én 13:00 órára (amely nagy valószínűséggel határozatképtelen lesz), illetve az ismételten összehívott 31. Közgyűlésre 2018. április 20-án (péntek) 13:30 órára. Helyszín: Rubin Wellness & Conference Hotel, 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Parkolás: a környező utcákban ingyenesen is lehet parkolni. Bejáráskor a hotel parkolóba, a sorompónál jegyet kell kérni az automatától. Az ISOFÓRUM átvállalja parkolási díját annak a személynek, aki távozáskor bemutatja parkolójegyét a hotel recepciónál. Az Alapszabály értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 50%-a jelen van. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több mint tizenöt nappal hívják össze. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása tekintetében.
Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM megismételt 30. Közgyűlése
MEGHÍVÓ Rendkívüli 30. Közgyűlésre 1. Mell. Szeretettel meghívjuk Tagjainkat az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűlésére 2017. december 04-én (hétfőn) 13:00 órára, illetve az ismételten összehívott Közgyűlésre 2017. december 07-én (csütörtök) 15:00 órára. Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35. GPS: 47.51146342580724, 19.076310396194458 Parkolás: a környező utcákban és az 56-osok terén a fizetős parkolást lehet igénybe venni. Az Alapszabály 9.1.3., 10., 11., és 12. pontjai értelmében a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a javasolt napirendi pontok meghatározásával. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább 50%-a jelen van. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait, ideértve a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadását is.
Közhasznúság - Közgyűlések
ISO 9000 FÓRUM Egyesület 30. Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli 30. Közgyűléséről Felvéve: 2017. december 04-én 13:00 órakor Budapesten a Benczúr Hotel Konferencia termében (1068 Budapest, Benczúr utca 35.). Mandátum vizsgálati jelentést közöl Hlavács Viktória és Sződi Sándor: a. Az egyesület taglétszáma: 256 jogi tag + 169 egyéni tag, összesen 425 tag. b. Szükséges szavazatképes létszám: a tagság 50%-a +1 fő, azaz 213 fő. A Jelenléti lap szerint jelen van 14 mandátummal rendelkező személy, így a Közgyűlés nem határozatképes. Rózsa András elnök üdvözli a megjelenteket és írásban átadja minden jelenlévő személynek a Fővárosi Törvényszék 39/2017. sz. Végzését az egyesület Alapszabályának hiánypótlásáról. Ezt követően bejelenti, hogy a Közgyűlést nem lehet megtartani határozatképtelenség miatt. A megismételt közgyűlést az elnök 2017. december 07-én 15:00 órára összehívta.
Közhasznúság - Közgyűlések
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 29. Közgyűlése: tisztújítás
2017. április 27-én délután 14:00 órai kezdettel tartottuk meg az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Közgyűlését Budapesten, a Rubin Hotelben. A 29. Közgyűlés en előterjesztett 2016. évi Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletek, a közgyűlés Jegyzőkönyve csatolva találhatók. A Közgyűlés alkalmával adtuk át a 2016. évi elismeréseket és kitüntetéseket. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük szépen a Tagság és partnereink egész éves tevékenységét és aktív, támogató szerepüket az ISO 9000 FÓRUM Egyesület életében. Az ünnepi eseményt az Alapszabály módosítás megvitatása és elfogadása követte. Folytatásként pedig a z Elnökség, a Felügyelő Bizottság ésa jelölő Bizottság tagjainak megválasztása következett. Rózsa András: elnök
Közhasznúság - Közgyűlések
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 28. rendes Közgyűlése

 2016. április 6-án tartotta meg az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a 28. rendes Közgyűlését, amelyen több mint 70 fő vett részt. A Közgyűlést Kormány Tamás társelnök nyitotta meg 14:00 órakor, üdvözölte a résztvevőket és bejelentette, hogy a Közgyűlést ismételten összehívjuk 14:30 órára változatlan napirendi pontokkal.

A Közgyűlés megkezdése előtti szünetben ünnepélyes keretek között történt az éves elismerések és díjak átadása.

Az ISO 9000 FÓRUM immár 12 éve működtet tanúsított Minőségirányítási rendszert, amely jelentős mértékben támogatja az egyesület műkődését és pénzügyi átláthatóságát. Az elnökség döntése alapján az egyesület - az új nemzetközi szabvány megjelenését követően is - szeretné működtetni MIR rendszerét.

Ennek szellemében a szervezet kialakította és tanúsíttatta - országosan elsőként a civil egyesületek között - az új ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. A rendszer megfelelőségéről és tanúsításáról szóló tanúsító okiratot az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási vezetője, Gyöngy István úr adta át Rózsa András, ISOFÓRUM elnök részére a szervezet 2016. április 6-i Közgyűlésén.

Ezt követően a két évtizedes hagyományoknak megfelelően az Egyesület Elnöksége átadta a 2015. évi egyesületi elismeréseket azoknak a személyeknek és jogi tagoknak, akik országos szinten kiemelkedő módon terjesztik a minőségszemléleti elveket, akik több év óta rendszeresen támogatják szakmailag, erkölcsileg és anyagilag az egyesületet. A díjazottak között kiemelkedik Dr. Molnár Pál EOQ MNB elnök nemezetközi tevékenysége és a Dr. Simon Attila (Herendi Porceklánmanufaktúra Zrt., vezérigazgató) társadalmi elkötelezettsége és az ISOFÓRUM iránti mecénatúra tevékenysége. A díjazottak örömmel nyilatkoztak az elismerésekről és kifejezték jövőbeni aktív szerepvállalásukat az ISOFÓRUM-ban.

Ezt követően a Közgyűlés hivatalos részében az Elnökség és FB elnök ismertették az Egyesület 2015. évi Beszámolóját, tevékenységeit és eredményeit, bemutatták a  szervezet közhasznú tevékenységeit és közhasznúsági mellékleteit, illetve az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi célkitűzéseit, pénzügyi költségvetését és az éves szakmai Program tervezetet.

A Közgyűlésen a mandátummal rendelkező jogi és egyéni tagok képviselői nyílt szavazással fogadták el az előterjesztett anyagokat, beszámolókat és pénzügyi kimutatásokat.

A Közgyűlés dokumentumai és a Jegyzőkönyv az egyesület honlapjának (www.isoforum.hu) megfelelő könyvtáraiban tekinthetők meg. Az elnökség megköszönte minden résztvevőnek az aktív jelenlétét és gratulált a díjazottaknak. 

Közhasznúság - Közgyűlések