Dr. Háry András

Dr. Háry András

2022
Dr. Háry András az APNB Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője a következőt nyilatkozta „A jok a legjobbak között” cikkben Sződi Sándornak 2020. szeptemberében: „Az EFQM kiválósági modell máig az egyik legteljesebb menedzsment rendszermodell, ahogy húsz évvel ezelőtt, úgy ma is egy jó keretet ad a szervezetek hatékony és eredményes menedzseléséhez, a célrendszer és az erőforrások összerendeléséhez. Számos tapasztalat azt is mutatja, hogy a modell alkalmazása előnyös egy szervezeti kultúra, menedzsment szemlélet formálása tekintetében is.” A Műegyetem elvégzését követően a szentgotthárdi személyautókat gyártó OPEL Magyarországnál és a Philips szombathelyi monitorgyárában helyezkedett el. Az így szerzett ipari tapasztalatok sokat segítettek Háry András számára az EFQM kiválósági modell alkalmazásában és a doktori fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatásokban. Egy évtized után a multinacionális pálya helyett az önálló menedzsment szakértői tevékenység irányába fordult, számos vállalatot támogatott az EFQM modell alkalmazásában és különböző fejlesztési projektekben, közel száz pályázati értékelésben vett részt Magyarországon és külföldön. A komplex kiválósági megközelítéseknek egy szakmailag igazán kihívó vonulata lett a zalaegerszegi ipari térségben végzett tevékenység, melynek keretében előbb az új ipari park, majd egy kutatás-fejlesztést végző ipari szolgáltató központ, a Technológiai Centrum, végül a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozását vezette. Ezek körében számos kapcsolódó ipari K+F projektben, egyetemi-ipari együttműködések szervezésében, a gyakorlatias és versenyképes munkaerő tekintetében meghatározó duális képzési rendszer kialakításában vett részt. Konferenciánkon több alkalommal volt előadó. A Nemzeti Minőségi Díj Nagyköveteként komolyan vette társadalmi kötelezettségét és 2020. év elején elérte Dr. Palkovics L. ITM miniszter úrnál a Nemzeti Kiválóság Díj újraélesztését, meghirdetését. Elismerésünk jeléül az Egyesület elnöksége Dr. Háry András részére 2021. évre „A MINŐSÉGÉRT EGYÉNI VÁNDORDÍJ”-at adományozza.”
Kurucz Mihály István, repülésbiztonsági- és minőségirányítási igazgató

Kurucz Mihály István, repülésbiztonsági- és minőségirányítási igazgató

2017
A HungaroControl Zrt. SQM osztályvezető. A ferihegyi nemzetközi repülőteret 1950-ben nyitották meg. A repülőtéri irányítás, valamint a Control és a Rádió-üzemközpont az új forgalmi épületben került elhelyezésre a Repülés-meteorológiai szolgálattal együtt. Az 1973-ban létrehozott LRI (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság) feladata a légiforgalmi szolgálatok ellátása és a Ferihegyi repülőtér fenntartása és üzemeltetése volt. 1975-ben telepítették az első nagy hatótávolságú radarállomást Kőrishegyen, majd Püspökladányban. Ma is itt áll a két radarállomás, csak a berendezéseket cserélték korszerűbbekre az idők folyamán. Ugyancsak 1975-ben adták át Ferihegyen az új leszállító radart. A nyolcvanas évek pedig a repülőtér-fejlesztés jegyében teltek: 1983-ban az új futópálya átadásával egyidőben került a repülőtéri irányítás is az új Toronyba. 2002-ben az LRI kettéválásával megalakult az önálló magyar légiforgalmi irányító szervezet, a HungaroControl. A HungaroControl Zrt. alaptevékenysége a légi navigációs szolgáltatás biztosítása Magyarország légterében és egyéb, szerződésekben meghatározott külföldi légterekben. Évente légi járművek százezrei, és így a rajtuk utazó és dolgozó személyek milliói részesülnek közvetlenül vagy közvetve a HC szolgáltatásaiból. „Elsődleges célunk, hogy a légi navigációs szolgáltatást a XXI. században elvárt biztonsági és szolgáltatói szinten, és a lehető leghatékonyabb módon végezzük, a társadalomra, a környezetre, és a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatások figyelembe vételével. Ezt tükrözi a vállalati stratégia (HungaroControl 2020) is, amelynek szerves része a teljes operatív működésre kiterjedő Repülésbiztonsági Program.” Napjainkban a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. világszínvonalú technológiája, fejlesztései és szolgáltatásai révén a nemzetközi légiforgalmi irányítás egyik elismert szolgáltatója, az Egységes Európai Égbolt keretében zajló uniós integráció aktív regionális kezdeményezője, együttműködő partnere. A HungaroControl innovációjának, a Remote Tower távoli toronyirányítási rendszernek köszönhetően a közepes méretű és forgalmú repülőterek közül először a világon a Budapest Airport (BUD) le- és felszálló repülőgépforgalmát lehet a helyszíntől függetlenül is biztonságosan irányítani. A HungaroControl „virtuális” torony (rTWR) koncepciónak köszönhetően a magyar légiforgalmi irányítók a repülőtér le- és felszálló repülőgépforgalmát ne a helyszíni toronyból, hanem távolról, egy virtuális toronyból navigálhatják. A hasonló méretű és közepes forgalmat bonyolító repülőterek közül a Ferihegyi a világ első távvezérelt repülőtere. A HungaroControl Zrt. a vezető légi navigációs szolgáltatókkal egy időben, az elsők között vezette be integrált repülésbiztonság- és minőségirányítási rendszerét (ISQMS). A vállalat repülésbiztonság és minőségirányítási vezetője Kurucz Mihály István úr, aki 1983 óta dolgozik a magyar légiforgalmi szolgálatot biztosító vállalatnál a légiforgalmi irányítás és a repülésbiztonság szolgálatában. 15 éven keresztül dolgozott aktív légiforgalmi irányítóként, ezt követően a módszertani osztályon folytatta pályafutását, és 2003-tól a repülésbiztonság és minőségirányítási szakterület vezetőjeként dolgozik. 2003-ban a repülésbiztonsági osztály megalakulásával kialakította a repülésbiztonság-és minőségirányítási rendszer kereteit, és a hatékony integrált működtetése érdekében elkötelezett annak folyamatos fenntartása és fejlesztése iránt. Stratégiai szinten valamint az operatív projekteken és programokon keresztül aktívan részt vesz a minőségi szolgáltatás biztosításában. Számos kezdeményezés fűződik nevéhez a repülésbiztonsági kultúra és a Just Culture szemléletmód befogadásával és terjesztésével kapcsolatban. A dinamikusan változó környezet kihívásaira a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalatait felhasználva fejleszti az integrált menedzsment rendszer folyamatait, és együttműködik más irányítási rendszerekért felelős vezetőkkel. Fő feladata a globális légiforgalmi szolgáltatói repülésbiztonsági szemlélet és módszerek fejlesztése, terjesztése. A jelenlegi beosztásában a HungaroControl stratégiájának megfelelő szintű integrált irányítási rendszer, a HC vezető projektjeinek és napi működésének biztonságosságát (a légiközlekedésben résztvevők biztonságát) szolgáló rendszer fenntartását, fejlesztését felügyeli, irányítja. Osztálya biztosítja a HungaroControlban történő fejlesztések biztonság centrikus kivitelezését. A légiforgalmi szolgálat iránti elhivatottsága és, a munkatársakkal való példamutató együttműködése kiemelkedő. Kurucz Mihály az ISO 9000 FÓRUM Egyesülettel korrekt partneri kapcsolatokat ápol és aktívan együttműködik a minőségszemlélet fejlesztésében és országos terjesztésében. Munkatársaival együtt a szakmai konferenciáinkon előadásokat tartanak, aktívan vesznek részt és támogatják egyesületünket. Kurucz Mihály az Elnöki Tanácsadó Testület tagja. Elismerésünk jeléül az ISO 9000 FÓRUM elnöksége Kurucz Mihály részére 2017. évre „A MINŐSÉGÉRT EGYÉNI VÁNDORDÍJ”-at adományozza.”
Több bejegyzés