Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Szervezete

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Szervezete

2017
Az önálló szakdolgozói kamarai törvény értelmében, 2004. március 4-én megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK). A 2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról azt eredményezte, hogy a kötelező kamarai tagság közel 100 ezer szakdolgozót tömörített. A területi szervezetek önálló gazdálkodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az országos szervezet fogja össze a területek tevékenységét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányító és koordinációs szerepet tölt be. A MESZK kiemelt feladata továbbképzések, szakmai konferenciák szervezése megyei, regionális és országos szinten. Évente 16-18 ezer szakdolgozó vesz részt programjaikon, mellyel a köztestület aktív szerepet tölt be az egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlődésének rendszerében. A MESZK Zala Megyei Szervezetének tagjai rendszeresen vettek részt az egészségügyi ágazatunk rendezvényein. A Nemzeti Minőségügyi Konferencián szakmai előadásokat vállaltak, a szabadidős programokat egészségügyi szűrésekkel, tesztekkel színesítették. Az egészségügyi szűrésekre önként jelentkezőket értékes ajándékokkal jutalmazták. Kiváló partnerségének és támogatói szerepének elismeréseként az Elnökség 2017. évre a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Szervezetét „Aki sokat tett a FÓRUM-ért” Oklevéllel jutalmazza. Az elismerést Tóthné Födő Gyöngyi területi elnök veszi át.
Több bejegyzés