GDPR - Általános Adatkezelési Szabályzat

2018. május 25-vel életbe lépett az Európai Unió Parlament és Tanács GDPR rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet), amely szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását. Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület (Adatkezelő) az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az feleljen meg az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének. Ennek érdekében elkészítettük az ISOFÓRUM Adatkezelési Szabályzatát.

GDPR