Szakmai látogatás a BKM Zrt. FŐKERT Kertészeti Divíziónál

 Ideális időjárási körülmények közepette, nyárias melegben érkeztek a csoport tagjai az ország több részéről a csodálatos margitszigeti találkozóhelyre.

Vendéglátónk a BKM Zrt. integrált irányítási vezetője és a FŐKERT munkatársai barátságos üdvözléssel fogadtak bennünket és elkezdődött a program.

Szakmai látogatás a BKM Zrt. FŐKERT Kertészeti Divíziónál

Rózsa András az ISOFÓRUM egyesület elnöke megköszönte vendéglátóinknak a kedves fogadtatást és tájékoztatta a résztvevőket az egyesület további programjairól és a Nemzeti Minőségügyi Konferencia előkészületeiről.

Zalay Miklós az BKM Zrt. integrált irányítási osztályvezető tájékoztatott a részvénytársaság legfontosabb tevékenységeiről és a több ágazatot magába foglaló integráltságról.

Az új fővárosi közműcégben a gazdasági hatékonyságnövelés és a fenntartható működés céljával egyesül a FŐTÁV Nonprofit Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt, a BTI Nonprofit Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. A korábbi tagvállalatok az összeolvadást követően egységes irányítás mellett, hat divízióként vesznek részt Budapest közműellátásában - megőrizve több évtizedes múltra visszatekintő szakmai hagyományaikat és értékeiket. Az összeolvadó öt társaság tevékenységeit, közszolgáltatói szerepkörükből fakadó kötelezettségeit és jogait, szolgáltatási portfolióját és munkavállalói közösségeit az új egységes közműcég változatlan formában, az egyes divíziók keretein belül viszi tovább.

 

A rendezvény végén Zalay Miklós ismertette az integrált auditkezelő szoftvert és néhány alkalmazott digitális megoldást is, melyek között a távfelügyeleti auditokat, a kockázatmérést és a nyomon követési táblát emelte ki.

Igen tartalmas és izgalmas programot állítottak össze számunkra.

A FŐKERT fafejlesztési főosztályvezető Fehérvári Eszter bemutatta a Fővárosban végzett fafejlesztési tevékenységet, mely magába foglalja a faállomány fenntarthatósági tervet, a koronaalakítást, öntözést és növényvédelmet is a Margitszigeten és a Népligetben is.   

Bíró Mátyás kataszteri csoportvezető ismertette a fakatasztert és kiemelten az IT támogatást. Pontos nyilvántartást vezetnek a közterületi faállományról, 40 adatmezőt rögzítenek és szakmai minőségi leírást tudnak készíteni az állományról.

 

A továbbiakban nagyon fontos információkat kaptunk a fák vizsgálatának tudományáról, a műszeres és vizuális favizsgálatokról, a szél miatti kockázatszámításról, a térinformatikai adatbázisról, a favédelmi tervről, a favédelmi hatásvizsgálatokról, és a fasori teljes körű favizsgálatokról.

Kapkodtuk a fejünket a többségünk számára teljesen új információk hallatán. A csodálkozásunk és elismerésünk tovább fokozódott, amikor tudomásunkra jutott a különleges értékű fák felmérése, vizsgálata és értkelésnek igen komplex gyakorlata.

Köszönjük szépen a jó hangulatú előadásokat, köszönjük az egyértelmű és tényszerű információkat a fővárosi fafejlesztési tevékenységről és ennek ágas-bogas, szerteágazó részleteiről, a számítógépes nyilvántartások hátteréről. Köszönjük szépen a látogatás végén a faállományfejlesztési szakértő általi nagyon érdekes, humoros és elcsodálkoztató Margitszigeti sétát a különleges értékű faállomány megtekintésében. 

Egy élmény volt számunkra a látogatás, de egyúttal egy mellbevágó és elgondolkoztató rendezvény volt. Azzal szembesültünk, hogy milyen keveset tudunk arról, hogy a BKM FŐKERT munkatársai mi mindent tesznek a természeti értékek védelme és fenntarthatósága érdekében.

Őszintén gratulálunk az Önök tevékenységéhez!

Köszönjük szépen a BKM Zrt. és a FŐKERT vezetőségének és munkatársainak a szívélyes fogadtatást, akik fáradtságot és időt nem sajnálva fogadták az ISOFÓRUM látogató csoportot!

 ISOFÓRUM Egyesület

Rózsa András, elnök