Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabálya

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. július 03-án (csütörtök) 10:00 óra kezdettel tartotta meg rendkívüli 26. Közgyűlését az AUDI Hungária Motor Kft. gyárában (Helyszín: 9027, Győr, Kardán utca 1.).

Rózsa András elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit, és tájékoztatta a résztvevőket a Közgyűlés lefolyásáról. Tájékoztatott, hogy a 2011. évi Civil tv. és az Új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az ISO 9000 Fórum társadalmi szervezetnek át kellett alakulni civil egyesületté és emiatt módosításokat kellett végezni a szervezet Alapszabályában, melyeket el kell fogadtatni a Közgyűléssel. Ugyanakkor az egyesület közhasznú jogállását is újból meg kellett kérni a Fővárosi Törvényszéktől.

A Közgyűlés nyílt szavazással, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadta az ISO 9000 FÓRUM Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata „A” mellékletével együtt.

A Fővárosi Törvényszék Végzéssel fogadta el az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Alapszabályát, a Közgyűlés lebonyolításának jegyzőkönyvét és a határozat 2015. március 27-től jogerőre emelkedett.

Az Egyesület Alapszabálya mellékelve. 

Rózsa András, elnök.

Alapszabály

 

 

Tagfelvételi Nyomtatványok

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesületbe való belépéshez szükséges nyomtatványok a mellékelt fájlokban vannak.

Alapszabály