33. Közgyűlés tagság részvétele nélkül

 

Kedves ISOFÓRUM Egyesület tagsága!

 

 

Eredetileg 2020. április 2-ára volt kitűzve a Közgyűlésünk időpontja.

 

A Közgyűlést nem tarthattuk meg a koronavírus miatt. A veszélyhelyzet kihirdetését a 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelet szabályozza.

 

A veszélyhelyzet idején számos rent és intézkedést hozott a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, továbbá a vállalkozások és egyesületek működésére vonatkozóan.

 

Ezek között szerepel az Egyesületünket is érintő 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről.

 

 

A rent az Elnökség tanulmányozta és egyeztettünk a Közgyűlés mikénti megtartása, illetve a Közgyűlés által jóváhagyandó dokumentumok elfogadása tekintetében.

 

A következő dokumentumokról van szó: 33. Közgyűlés Napirend; Az Egyesület 2019. évi szöveges beszámolója; Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet; Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója; Az Egyesület 2020. évi Rendezvénynaptára_2v és Az Egyesület 2020. évi Költségvetése_2v.

 

 

Ismert a tagság előtt, hogy az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet értelmében veszélyhelyzet esetén a közgyűlés nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje (3. § (1).

 

Ebben az esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó dokumentumok jóváhagyása kétféle módon történhet:

 

1. Döntéshozás a tagság elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével (E-mail, Skype útján). 3. § (2) a). 

 

2. Határozathozatal az ügyvezetés (Elnökség) kezdeményezésére ülés tartása nélkül (e-mail, Skype útján). 3. § (2) b). 

 

 

Mindkét esetben a Kormányrendelet 5. § (7) (1) bekezdés értelmében „A meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó közgyűlés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket”. Az elnökség úgy gondolta, hogy közgyűlést 2020. szept. 17.-én délután 17:00 órára hívja össze a Nemzeti Konferencia nagyszünetében.

 

 

Az Elnökség (Ügyvezetés) és az FB tagjai közötti több levélváltás és Skype beszélgetést követően úgy döntöttünk, hogy nem tartunk elektronikus közgyűlést, hanem az Elnök által összeállított és az Ügyvezetés számára elküldött közgyűlés csomagot az előbbi 2. Határozathozatal szerint az Ügyvezetés hagyja jóvá e-mailes levelezés útján a 102/2020 (IV.10.) Korm rendelet 3. § (2) b) szerint. 

 

 

2020. április 24-én az Elnökség és az FB tagjai írásban megkapták a mellékletben szereplő közgyűlési dokumentumokat. E dokumentumok az Egyesület honlapján is szerepelnek a következő link elérésével:

 

2020. április 30-án az ügyvezetés (Elnökség + FB tagjai) e-mail válaszlevélben egyöntetűen, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadták a 33. Közgyűlés előterjesztéseit és az alábbiak szerint határoztak:    

 

 

 

Dokumentumok

 

Elfogadom

Ellenzem

Tartózkodok

Megjegyzés

33. Kgy. Napirend

 

igen

-

-

 

2019. évi szöveges Beszámoló

igen

-

-

 

2019. évi Egyszerűsített Beszámoló és közhasznúsági melléklet

igen

-

-

 

FB Beszámoló 2019. évről

igen

-

-

 

2020. évi Rendezvények programja_tervezet_2v

igen

-

-

 

2020. évi Költségvetés tervezet_2v

igen

-

-

 

 

 

 

Tiszteletteljes üdvözlettel: Rózsa András, elnök

 

33. Közgyűlés tagság részvétele nélkül